Grønn førjulspakke fra EU

17.12.2021

EU-kommisjonen er rundhåndet med de grønne pakkene i år. Denne uka slapp EU siste del av den store lovpakken Fit for 55, som skal gjøre EU i stand til å kutte utslippene med 55% innen 2030. EU publiserte også et nytt rammeverk for urban mobilitet, og reviderte retningslinjer for det europeiske transportnettverket TEN-T. 

De nye tiltakene skal bidra til avkarbonisering av det europeiske gassmarkedet gjennom å redusere energibruken - rehabilitering av bygninger som så blir energieffektive - og oppskalering av lav-karbon og karbonfri gass, som hydrogen. På transportsiden skal de nye tiltakene bidra til utslippsfrie transportnettverk i byene, og på tvers av landegrenser.  

Alt dette er forslag fra Kommisjonen, som skal videre i trilogforhandlinger mellom EU-institusjonene før initiativene blir endelig vedtatt.  

Karbonfri europeisk bygningsmasse 

Gjennom revisjon av Bygningsenergidirektivet, foreslår EU å samkjøre reglene for energieffektive bygg med EUs Green Deal, med mål om å avkarbonisere EUs bygningsmasse innen 2050. Revisjonen skal realisere målene i Renovasjonsbølge-strategien til EU. 

For eksempel skal alle nye offentlige bygg være utslippsfrie fra 2027, og utvides til samtlige nybygg fra 2030. EU ønsker å rehabilitere 15% av bygningsmassen som har høyest energikonsum og er i dårligst stand, innen 2030. Økt bruk av IKT og smart teknologi skal brukes som verktøy for å optimalisere energieffektiviteten.

EØS-avtalen har ennå ikke tatt inn endringene som har kommet i EUs bygningsenergidirektiv de seneste årene; de er fremdeles til behandling. Norsk standpunkt er at bygningsenergidirektivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i avtalen. 

Avkarbonisering av gassmarkedet 

Så var det gassmarkedspakken. Blant nøkkeltiltakene er å endre reglene for det europeiske gassmarkedet mot prioritering av fornybar og lavkarbon gass, og sikre disse tilgang til EUs energimarked. 

Bl.a. så skal markedshindringer for gass iblandet hydrogen fjernes i en overgangsfase, før man skal gå over til et full-skala, rent hydrogenmarked i 2030. Kommisjonen ønsker at hydrogen skal få mer eller mindre fri tilgang til det europeiske markedet, i oppskaleringsfasen, før man så kan begynne å regulere det etter 2030. 

Hydrogen Valleys skal fortsette å investeres i, og er tenkt å skulle forme en fullendt europeisk forsyningskjede for hydrogen. Ingen sluttdato settes for naturgass foreløpig, men EU ønsker å forby langtidskontrakter til gassprodusenter fra 2049. 

Urban mobilitetspakke og grensekryssende transport 

Kommisjonen publiserte også denne uka en transportpakke. I pakken ligger et forslag til revisjon av TEN-T rammeverket, som er EUs transportnettverk av jernbane, innenlands vannveier, short sea shipping, og veitransport. Nettverket består av 424 større europeiske byer, som Oslo, og dermed også Osloregionen, er en del av. 

EU ønsker å doble kapasiteten for hurtigtog innen 2030 og tredoble den innen 2050. Revisjonen har stort fokus på godstransport, hastighetskapasitet til jernbaneinfrastruktur, og inneholder en handlingsplan for å styrke langdistansetog over landegrenser. 

Det nye rammeverket for urban mobilitet kommer med veiledning for hvordan byer kan kutte utslipp og optimalisere mobilitetssystemet. Fokus er på offentlig transport, gåing og sykling, i tillegg til mobilitet som tjeneste.

 

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgivere for klima, miljø og energi: Ingvild Jacobsen og Randi Johanne Hoseth, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.