Hospitering

Osloregionens Europakontor tilbyr hospiteringsmuligheter i Brussel for ansatte og politikere hos våre medlemmer. Vi kan motta hospitanter gjennom store deler av året, fra 1. februar – 30. juni, og fra 1. september – 15. desember. Lengden på hospiteringsperioden avklares med egen arbeidsgiver.

Om Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor er skal sikre økt deltakelse for medlemmene i europeisk-regionalt samarbeid. Osloregionens Europakontor formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon.

Vil du hospitere?

Siden Osloregionens Europakontor åpnet i Brussel januar 2004 har kontoret hatt rundt 10 hospitanter i året. Erfaringene med ordningen er overveiende positive. Den enkelte har selv blitt bedt om å lage en plan for oppholdet og de temaene/fagområdene de ønsker å sette seg inn i.

ORE har på bakgrunn av dette bistått hospitanten med forslag til nettverk, kontorer, institusjoner og personer som kan kontaktes. I tillegg har hospitantene hatt muligheten til å delta på kontorets studieprogrammer, seminarer og eksterne og interne møter.

Lengden på oppholdet
Kontorets erfaring er at tidsrammen avhenger av begrunnelsen for hospitantoppholdet. Ønsker vedkommende å skaffe seg kunnskap om et begrenset fagfelt i tillegg til å få et innblikk i kontorets arbeid vil 2-3 uker være nok. Dersom det er ønskelig å skaffe seg en bredere og mer omfattende kunnskap om EU/EØS i tillegg til noen fagområder kan et opphold på 2-3 måneder forsvares. Er oppholdet begrunnet ut fra arbeidet med prosjektskriving og partnerkontakt kan et to-ukers opphold dekke det behovet.
Program
Hospitanten har selv ansvar for å planlegge oppholdet med møter og program, sammen med arbeidsgiver. Osloregionens Europakontor bidrar selvfølgelig med råd og tips for nettverk, personer og institusjoner som kan kontaktes.
Antall hospitanter
Vi har mulighet til å ta imot to hospitanter om gangen. Antallet hospitanter, og lengden på de enkelte hospitantoppholdene, vil avgjøres av antall søknader og hvor lange opphold det søkes om.
Praktisk informasjon
Osloregionens Europakontor tilbyr kontorplass, men hospitanten må ta med egen laptop. Reise og opphold må dekkes og organiseres av den enkelte, men ORE kan være behjelpelig med tips og råd for oppholdet. De økonomiske forhold må i sin helhet avklares med den respektive arbeidsgiver.
Evaluering
Osloregionens Europakontor vil i slutten av vært hospitantopphold forvente en besvarelse av en enkel evalueringsrapport. Denne besvares før siste dag ved kontoret.

søknad

Det er åpent for søknader fra alle våre medlemmer.

Last ned informasjonsskjema her.

Hospitanter og deres erfaringer

Hege Nedberg

OsloMet
- Jeg hadde veldig lyst til å bli kjent med hvordan en forskningsadministrasjon jobber på andre universiteter, og samtidig få mer generell kunnskap om EU og hvordan ORE jobber.

Hege Andreassen

Vestfold fylkeskommune
- Nå som jeg selv har et utenlandsopphold bak meg, kan jeg lettere sette meg inn i lærlingenes situasjon.

Ingrid Lundvall

OsloMet
- Opprinnelig var det en annen hos oss som skulle reise, men hun sluttet i løpet av våren. Siden jeg tok over ansvaret for Interreg-programmet i Akershus, så jeg det som en god anledning for å ta en tur til EUs hovedstad.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.