Macron presenterte Frankrikes prioriteringer for formannskapet i EU

17.12.2021

Frankrikes president Emmanuel Macron holdt en tale 9. desember hvor han la frem prioriteringene for Frankrikes rådsformannskap i EU i første halvdel av 2022. Under slagordet "Recovery, strength and a sense of belonging", ønsker han å reformere det grensefrie Schengen-området, fortsette arbeidet med et europeisk forsvar og skape en ny europeisk modell for vekst. 

Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned, og Frankrike tar over stafettpinnen 1. januar neste år. I løpet av denne seksmånedersperioden leder formannskapet møter på alle nivåer i Rådet, og bidrar til å sikre kontinuiteten i EUs arbeid. Medlemslandene som har formannskapet jobber tett sammen i grupper på tre, kalt ”trioer”, et system som trådte i kraft ved Lisboa-traktaten i 2009. Trioen setter langsiktige mål og utarbeider en felles agenda som bestemmer temaene og hovedspørsmålene som skal behandles av Rådet over en periode på 18 måneder. På grunnlag av dette programmet utarbeider hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-månedersprogram, og Frankrike vil samarbeide med Tsjekkia som vil inneha formannskapet fra juli til desember neste år og Sverige som er sist ut i 2023.

Her er noen av hovedprioriteringene for det franske formannskapet:

EUs suverenitet 

Det første målet for det franske formannskapet vil være å «gå fra et Europa med samarbeid innenfor våre grenser til å bli et mektig Europa i verden, suverent med fritt til å ta sine egne valg», sa presidenten.

Macron ønsker å ha bedre «kontroll» over Europas grenser, noe han mener er en viktig betingelse for å møte utfordringene knyttet til migrasjon, «hybride» kriger og for å unngå menneskelige tragedier. Presidenten etterlyser en reform av det grensefrie Schengen-området basert på modellen fra eurosonen, med etablering av en politisk styringskomité og regelmessige møter mellom ministre.

Frankrike vil også forsvare opprettelsen av en "nødgrensestøttemekanisme" i samarbeid med EUs grensebyrå, Frontex, som vil tillate rask utplassering av politi og utstyr ved grensene ved behov.

President Macron sa også at han er opptatt av å fortsette arbeidet med den europeiske migrasjonspakken, herunder jobbe med opprinnelses- og transittland, og ved å harmonisere reglene for å følge migranter og de som styrer sekundære strømmer.

Europas forsvar 

Macron mener det har vært en betydelig fremgang på forsvarsområdet, spesielt med lanseringen av et europeisk forsvarsfond i 2017. -Nå må dette gå inn i en mer operasjonell fase og gi EUs formannskap en mulighet til å definere et strategisk kompass, sa den franske presidenten.

Afrika og Vest-Balkan 

Det franske formannskapet bør også ta «strukturelle initiativer» overfor Afrika og Vest-Balkan, fortsatte den franske presidenten.

Koblingen mellom Afrika og Europa er det store politiske og geopolitiske prosjektet i tiårene som kommer ifølge Macron, og han ønsker å lansere en ny økonomisk modell med dette kontinentet.

På Vest-Balkan insisterte Macron på det svært spesielle ansvaret EU har overfor disse landene når det gjelder å beskytte minoriteter. Han sa også at han ønsker å "avklare deres europeiske utsikter".

En ny europeisk vekstmodell 

Mer generelt etterlyste Macron å «forestille seg en ny europeisk modell» – en ambisjon som bør stå i sentrum for toppmøtet for EUs rådsformannskap som skal finne sted i mars.

Ifølge den franske presidenten burde jobbskaping og kampen mot massearbeidsledighet være første prioritet for EU. Det handler også om å skape de rette jobbene, la han til.

EUs direktiver om minimumslønn og åpenhet om lønn – der de endelige målene er å få slutt på lønnsgapet mellom kvinner og menn – vil også være blant kjernesakene i det franske formannskapet.

Macron ønsker også å få fart på industrien i nøkkelsektorer som hydrogen, batterier, mikrochip-produksjon, sky-tjenester og forsvar.

Frankrikes president kunngjorde også at flere europeiske investeringsplaner og nye industrielle allianser vil bli lansert innen mars.

Ifølge presidenten vil denne nye vekstmodellen også kreve tilpassede budsjett- og økonomiske regler. Han ønsker å ferdigstille et troverdig, forenklet og transparent rammeverk.

Klima 

Selv om kampen mot klimaendringer ikke er blant det franske formannskapets uttalte prioriteringer, integrerer den nye europeiske vekstmodellen, som Macron har til hensikt å fremme, miljøambisjonene fullt ut.

For å nå EUs mål om å redusere klimagassutslipp innen 2030 og oppnå karbonnøytralitet innen 2050, sa Macron at formannskapet «ikke vil kaste bort et minutt».

Frankrikes leder lovet også at karbonjusteringsmekanismen vil bli tatt i bruk i løpet av de neste månedene for å bevare Europas konkurranseevne.

Et europeisk instrument for å bekjempe importert avskoging, vil også se dagens lys, la Macron til.

Digitale saker 

På den digitale fronten håper det franske formannskapet å se en vellykket avslutning på gjennomføringen av EUs Digital Markets Act (DMA) og Digital Services Act (DSA).

-Når vi vet hvordan vi skal organisere oss, lager vi standarder i internasjonal skala, sa den franske presidenten med henvisning til EUs personvernsforordning (GDPR).

Macron oppfordret blokken – som allerede har «teknologiske avhengigheter» – til å «opptre som europeere» slik at den kan ta igjen konkurrentene. Å vie spesiell oppmerksomhet til talent og sette opp et "integrert digitalt marked" for å tiltrekke finansiering og hjelpe teknologiselskaper slik at de ikke trenger å lete andre steder etter penger, vil også være nøkkelen, la han til.

Et mer «humant Europa» 

I sin tale sa Macron at han ønsket å utnytte formannskapet til å fornye EUs «humanistiske kall» ved å gjøre det mer effektivt og ved å stå nærmere innbyggerne. Konferansen om Europas fremtid som avsluttes i mai bør markere starten på dette målet.

Frankrikes statsoverhode uttrykte også et ønske om å finne nye instrumenter for å bidra til å bringe vår demokratiske frihet til live og arbeide med Europas historie i lys av «revisjonismen» som finner sted i enkelte deler av Europa.

 

NB! Det franske formannskapets prioriteringer er ikke formelt lansert, denne artikkelen er basert på Macrons tale som er omtalt i Euractiv.

Les mer om saken her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.