Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022: Sammen for et styrket Europa

5.11.2021

19. oktober la Europakommisjonen frem sitt nye arbeidsprogram for 2022 som staker ut veien for EUs plan for et grønnere, mer rettferdig og digitalt Europa etter covid-19-pandemien. 

Arbeidsprogrammet for 2022 består av totalt 42 initiativer, og bygger videre på innholdet i Europakommisjonens president Ursula von der Leyens «State ofthe Union»-tale tidligere i år. De ulike initiativene i programmet skal bidra til å innfri de seks hovedprioriteringene i Kommisjonens politiske program for 2019-2024:

EUs grønne giv – European Green Deal 

Europakommisjonens overordnende mål er å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. For å nå dette målet, foreslår kommisjonen å revidere CO²-utslippsstandardene for tunge kjøretøy, følge opp handlingsplanen for null forurensning, lage nye regler for bærekraftig bruk av plantevernmidler og utarbeide regler for sirkulærøkonomiske tiltak som å styrke retten til å reparere produkter. I tillegg ønsker kommisjonen å doble de eksterne midlene til biologisk mangfold, blant annet gjennom det nye klimafondet – «Social Climate Fund».

Et Europa rustet for den digitale tidsalder 

For å løse utfordringene knyttet til den globale mangelen på halvledere (mikrochiper), vil kommisjonen legge frem et forslag til «European Chips Act» i løpet av 2022. Dette vil bidra til en mer sikker og stabil forsyningskjede og samtidig styrke europeisk innovasjon. I tillegg står økt digital kompetanse i skolen og høyere utdanning også høyt på agendaen.

En økonomi som fungerer for innbyggerne 

Selv om den europeiske økonomien er på bedringens vei etter den negative effekten av pandemien, er det fremdeles behov for tiltak. Kommisjonen vil for eksempel gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å få tilgang til kapital, og det vil komme en anbefaling om minimumsinntekt. I tillegg vil kommisjonen følge opp arbeidet med den europeiske søylen for sosiale rettigheter.

Et sterkere Europa i verden 

EU ønsker å styrke sin rolle internasjonalt. Kommisjonen vil prioritere global energiomstilling og sunnere hav, og i løpet av 2022 vil det komme en ny strategi for internasjonalt energisamarbeid og en handlingsplan for global havforvaltning. Innen året er omme vil det også komme en felles EU-NATO-erklæring, og kommisjonen ønsker å fremskynde arbeidet med en europeisk forsvarsunion. 

Verne om europeiske verdier og levemåte 

Kommisjonen vil gjøre 2022 til det europeiske året for ungdom. Et viktig tiltak er ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) – et nytt arbeidstreningsprogram etter modell fra Erasmus+. ALMA skal hjelpe ungdommer som verken jobber eller studerer med å få arbeidserfaring i utlandet. I tillegg vil Kommisjonen legge frem en ny EU-strategi for universiteter, og legge til rette for tettere transnasjonalt samarbeid innen høyere utdanning for å fremme grønn omstilling. 

Et styrket europeisk demokrati 

Konferansen om Europas fremtid (Conference on the future of Europe) og “European Citizens Initiatives” har som mål å gjøre det europeiske demokratiet mer dynamisk. Kommisjonen ønsker blant annet å sikre pressefriheten ytterligere gjennom en ny lov om europeisk pressefrihet, og intensivere kampen mot grenseoverskridende kriminalitet ved hjelp av et rettslig rammeverk for effektiv overføring av straffesaker mellom medlemslandene. Kommisjonen ønsker også å fremme et initiativ for å motvirke såkalt «hjerneflukt», og utfordringene knyttet til en synkende befolkning. 

Les Europakommisjonens pressemelding her.

Arbeidsprogrammet i sin helhet finner du her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.