EUs krav til handlingsplaner for likestilling og kjønnsbalanse i Horisont Europa

15.10.2021

For utlysninger med frist i 2022 og senere, er det et absolutt krav om handlingsplaner for likestilling og kjønnsbalanse for å få forskningsmidler gjennom Horisont Europa. 

I Norge er alle offentlige virksomheter ved lov påbudt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver. I tillegg stilles det egne krav fra EU.

Med innføringen av Horisont Europa styrker EU sin satsing på likestilling og kjønnsbalanse gjennom å stille et absolutt krav om at alle som søker forskningsmidler må ha en handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan (GEP)).

I tillegg vil kjønnsbalanse i forskerteam bli ett av fem kriterier for tildeling av midler, samt at integrering av kjønnsperspektiv vil være et standardkrav for alle utlysninger.

Når gjelder kravet fra? 

For utlysninger med frist i 2022 og senere, er kravet om handlingsplaner for å få forskningsmidler gjennom Horisont Europa absolutt. Dette betyr at de som får et prosjektforslag godkjent for finansiering, har frist på seg frem til kontrakt (Grant Agreement) med å bekrefte at egen institusjon har en handlingsplan på plass.

Kravet gjelder både for EU-medlemmer og assosierte medlemmer som Norge.

Dersom flere institusjoner er med i et konsortium må alle institusjonene vise til at de oppfyller kravet. Hvis en av deltakerne ikke oppfyller kravet til handlingsplan, kan man risikere at hele prosjektfinansieringen faller bort for alle deltakerne.

Hvilke institusjoner gjelder kravet for? 

Det er tre typer virksomheter som er innbefattet av dette kravet:

 • offentlige enheter, inkludert departementer, forskningsfinansierende institusjoner, kommuner og museer
 • forskningsinstitutter (offentlige og private)
 • høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner; universiteter og høyskoler, både offentlige og private

Hvordan oppfyller man kravet om handlingsplaner?

For å møte kvalifiseringskravet om handlingsplaner må institusjonene oppfylle fire obligatoriske krav («buildingblocks») til handlingsplaner for likestilling (GenderEquality Plans, GEP).

Obligatoriske krav:

 • Handlingsplanen skal være offentlig tilgjengelig.
 • Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet med likestilling.
 • Handlingsplanen skal inkludere informasjon om organisering av datainnsamling og hvordan arbeidet skal følges opp og kontrolleres.
 • Arbeidet for likestilling skal støttes av opplæring og kompetansebygging.

I tillegg til de obligatoriske kravene anbefaler EU-kommisjonen også å inkludere flere innsatsområder i handlingsplanene.

Anbefalte innsatsområder:

 • organisasjonskultur og balanse mellom jobb og privatliv
 • kjønnsbalanse i ledelse og beslutningstaking
 • kjønnsbalanse i rekruttering og karriereutvikling
 • integrering av et kjønnsperspektiv i forskning og undervisningsinnhold
 • tiltak mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering

 

Hva betyr dette for Osloregionen? 

For våre medlemmer betyr det nye kravet at de må vurdere om eksisterende planverk dekker EU-kravene, eller om de må gjøre et selvstendig arbeid i tillegg. Osloregionens Europakontor bistår medlemmer som ønsker innspill i dette arbeidet.

Her og her kan du lese mer om EUs krav til handlingsplaner og nasjonale føringer for likestilling. Du finner også spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål, samt en oversikt overhandlingsplaner for likestilling og mangfold ved et knippe norske universiteter og høgskoler i Norge.

Her kan du lese Europakommisjonens guide til arbeid med handlingsplaner.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.