Årets European Week of Regions and Cities – en oppsummering

15.10.2021

Osloregionens Europakontors medlemmer har vært aktive som partner i en rekke workshops under årets European Week of Regions and Cities (EWRC). Her kommer en oppsummering. 

7. oktober: RegioNor – Introduksjon til EWRC for norske deltakere 

Uken før EWRC arrangerte de norske regionskontorene introduksjonswebinaret RegioNor. Her fikk omkring 40 deltakere, hovedsakelig administrativt ansatte i kommuner og fylkeskommuner, høre om årets tema for EWRC og hvordan de er relevante i en norsk kontekst.

Se opptak her.

 

13. oktober: How to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of the EU 

I anledning det europeiske jernbaneåret gikk 8 europeiske regioner, blant annet Viken, sammen og arrangerte en workshop om hvordan EU kan bidra til skiftet fra vei til jernbane. Over 80 deltakere fikk høre om de ulike regionenes muligheter og utfordringer med å harmonisere jernbanen på tvers av landegrenser, språk, reguleringer og billettsystemer. Hovedbudskapet er at det trengs massive investeringer i jernbane siden dagens jernbane-tilbud er for dyrt og ineffektivt, spesielt for frakt av gods. Fremtidens grønne industri trenger en grønn infrastruktur! 

Fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna holdt et innlegg gjennom video hvor hun snakket om den nye Follo-banen, som med sitt dobbeltspor vil redusere reisetiden mellom Oslo og Ski, samt forbedre togforbindelsen til Sverige og resten av Europa. Samtidig er den store utfordringen de store kostnadene ifm videre utbygging. Vikens budskap er at jernbanen er viktig for å skape bærekraftig transport av både mennesker og gods.

Se video av Tonje Brenna her.

Se info om workshopen her.

 

13. oktober: The SDGs as a guiding principle for regional development: off-the-peg or tailor-made? 

Viken fylkeskommune var også med som partner sammen med danske, tyske, franske og islandske regioner i workshopen som tok for seg hvordan regioner strategisk implementerer og jobber med å gjennomføre FNs bærekraftsmål for å skape en sterkere region. Line Begby i Viken fylkeskommune presenterte blant annet verktøyet «The wedding cake», en modell som illustrerer tre aspekter ved bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og det sosiale aspektet. Verktøyet blir brukt for å dele opp de mest sentrale temaene slik at regionen lettere kan integrere målene inn i en handlingsplan.

Se info om workshopen her.

 

13. oktober: Building resilience by empowering neighborhood-residents and increasing their collaborative skills 

Under dette webinaret fikk Barcelona, Milano og Oslo utvekslet kunnskap og erfaringer med å implementere europeisk politikk for å styrke innbyggernes kunnskap og omsorg for byen. Oslo kommune presentere sitt arbeid med tiltaket «Rusken» - et initiativ for å få en ren by og et godt område å bo i for både store og små. 

Se info om webinaret her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.