EU med oppdatert industristrategi

13.5.2021

I forrige uke lanserte Europakommisjonen en oppdatert versjon av den ett år gamle industristrategien. Ambisjonen er å oppnå det grønne og digitale skiftet, bl.a. ved å styrke det indre marked, og ved å satse på forskning og innovasjon.

Strategien ble først lansert i mars 2020, dagen før WHO kunngjorde at verden stod overfor en pandemi. Covid-krisen har skapt et behov for å tilpasse strategien til et dels nedstengt næringsliv, og samtidig har den synliggjort EUs industrielle sårbarhet langs flere kritiske verdikjeder.

Basert på den fleksible økosystembaserte tilnærmingen som ble skissert i fjor, tilbyr kommisjonen nå en skreddersydd vurdering av behovene til hvert industrielle økosystem, og hvordan alle markedsaktører best kan samarbeide for å:

 • Styrke det indre markeds motstandskraft
 • Håndtere avhengighet av produksjon utenfor EU
 • Akselerere ”tvillingovergangen” (det grønne- og digitale skiftet)

Hva vil kommisjonen gjøre?

 • Foreslå et beredskapsinstrument for det indre marked for å sikre tilgjengelighet og fri bevegelighet for personer, varer og tjenester i sammenheng med fremtidige kriser. Tiltaket bør også forbedre koordineringen mellom EUs medlemsstater og styrke samarbeidet om offentlige anskaffelser.
 • Adressere små- og mellomstore bedrifters solvensrisiko gjennom utveksling av god praksis om tiltak og insentiver som er gjort av flere medlemsstater for å sikre målrettet støtte til levedyktige selskaper.
 • Legge frem en kommunikasjon om "Virksomhetsbeskatning for det 21. århundre" for å sikre rettferdighet og vekst, inkludert konkrete tiltak for små- og mellomstore bedrifter.
 • Samhandle med medlemslandene, industrien og arbeidsmarkedspartnere for å bedre sikkerheten i legemiddelforsyningen.
 • Identifisere tiltak for å styrke EUs posisjon i globale verdikjeder, også ved å styrke og diversifisere utenrikshandel, og skape nye muligheter også for lav- og mellominntektsland.
 • Gjennomgå strategiske avhengigheter av produksjon utenfor EU - dvs. råvarer, batterier, aktive farmasøytiske ingredienser, hydrogen, halvledere og sky- og kantteknologier - og overvåking av tilhørende risiko (starter i 2021).
 • Vurdere forberedelsen av en allianse om romskip for en konkurransedyktig, kostnadseffektiv og autonom EU-tilgang til verdensrommet; og en allianse for nullutslipp i flyindustrien, som utnytter eksisterende investeringer under Clean Sky-initiativet.
 • Foreta en omfattende gjennomgang av EUs konkurranseregler for å sikre at de er egnet til å støtte den grønne- og digitale overgangen
 • Slipp'fit-for-55'-pakken med tanke på å oppnå et klimanøytralt Europa innen 2050, samt presentere en karbongrensejusteringsmekanisme for utvalgte sektorer.

Ler mer om saken her.

Her kan du lese om EUs industristrategi og hvilken betydning den har for aktører i Osloregionen.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.