EU lanserer sin nye industristrategi

17.3.2020

Europakommisjonen la frem et forslag til ny industristrategi 10. mars. Den fokuserer på å sikre global konkurransekraft for europeisk industri, og utvikling av nøkkelteknologi som skal drive frem løsninger på den doble utfordringen med å gjøre Europa verdensledende innen digitalisering, og gjøre kontinentet klimanøytralt.  

Som en del av industristrategien lanseres også en egen strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB), og en handlingsplan for bedre iverksetting av felles regler for Det indre marked.   

Hovedelementene i industristrategien  

 • Immaterielle rettigheter (intellectual property rights): en handlingsplan skal lanseres for å sikre eierskapsrettigheter innen teknologi, og tilpasse lovverket for mer digitalisering og det grønne skiftet. 
 • EUs konkurranseregler: en evaluering av regelverket er allerede i gang. Målet er å sikre at konkurransereglene er tilpasset digitalisering og det grønne skiftet. 
 • Tredjelands tilgang til EØS-markedet: et lovforslag for å takle utfordringen med subsidier i Det indre marked fra land utenfor EØS-området skal lanseres i 2021. Europakommisjonen skal også se nærmere på tredjelands tilgang til EØS-markedet for offentlige innkjøp og EU-finansiering. 
 • Kutte klimautslipp: omfattende tiltak for å modernisere og avkarbonisere energikrevende industrielle sektorer, støtte bærekraftig og smart mobilitet, promotere energieffektivitet, styrke verktøy for å hindre karbonlekkasje, og sikre tilstrekkelig og jevn tilgang til lavkarbon-energi til konkurransedyktige priser. 
 • Råmateriale: Lansering av en handlingsplan for råmateriale, og en strategi for farmasi-industrien. Som en del av denne satsingen skal det investeres i digital infrastruktur og teknologi. Dette for å styrke Europas uavhengighet. 
 • Flere offentlig-private partnerskap: lansering av EU-Allianser for hydrogen, lavkarbon-industri, «industrial clouds and platforms» og råmateriale. Allianser er en del av EUs offentlig-private partnerskap, et eksempel er European Battery Alliance. 
 • Grønne offentlige anskaffelser: utvidelse av lovverk og retningslinjer.   

Ny strategi for små- og mellomstore bedrifter 

Den nye strategien har som formål å redusere byråkratiske hindringer for vekst for SMB-er, styrke tilgang til finansiering, og legge bedre til rette for næringsutvikling på tvers av landegrenser i Det indre marked, i tillegg til handel med tredjeland.  

 • Tilgang til finansiering: gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å bli offentlige, børsnoterte selskap gjennom et fond under InvestEU-programmet. Norge indikerte i starten av mars i år at vi vil delta i InvestEU for i perioden 2021-2027 (deltakelse bekreftes i siste kvartal av 2020). 
 • Fremme kvinnelig lederskap: stimulere til mer investering i bedrifter ledet av kvinner. 
 • Mer samarbeid i EU: Kommisjonen vil opprette en SMB-representant på EU-nivå som skal koordinere samarbeidet med medlemslandenes nasjonale, regionale og lokale myndigheter. 

Et mer effektivt indre marked 

Kommisjonen ønsker å bedre utnytte potensialet til EUs indre marked. EUs beregninger indikerer at det er et inntjeningspotensial på 713 milliarder euro ved å styrke felles regelverk og å fjerne byråkratiske og andre hindringer for et mer effektivt Indre marked.  

 • Styrke implementering av regelverk: Europakommisjonen foreslår en handlingsplan for bedre iverksetting og håndheving av reglene for Det indre markedet. 
 • Ny samarbeidsplattform for Det indre markedet: En «Joint Task Force of the Commission and Member States» skal fungere som samarbeidsplattform for håndheving av reglene i Det indre markedet.  

Hva betyr industristrategien for Osloregionen? 

En mer effektiv håndheving av regler for Det indre marked får betydning for regionens næringsaktører. Det samme får fremtidige tiltak for å sikre immaterielle rettigheter, og eventuelle endringer i EUs konkurranseregler.  

Regionale og lokale myndigheter i medlemslandene skal inkluderes i koordineringen av samarbeidet om å styrke SMB-er, noe som muligens også vil omfatte Norge, siden vi er fullverdig deltaker i Det indre marked. Nye EU-allianser innenfor energi og industri har stort potensiale for deltakelse fra regionens offentlige og private aktører. Utvidelse av lovverk og regler for offentlige grønne anskaffelser vil videre bli viktig for våre medlemmer.  

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.