Ny Europeisk strategi for klimatilpasning

26.2.2021

Onsdag 24. februar lanserte EU en ny strategi for klimatilpasning som en del av EUs grønne giv. Strategien skal hjelpe Europa med å håndtere uunngåelige klimaendringer slik som hyppigere hetebølger, flom, ødelagte skoger og kystlinjer. Strategien bygger videre på klimatilpasningsstrategien fra 2013, men tar nå steget i fra å forstå problemet til å utvikle og implementere løsninger. 

Det er store økonomiske tap knyttet til stadig oftere ekstremvær som et resultat av klimaendringene. EU har til sammen et årlig tap på rundt 12 milliarder euro knyttet til ekstremvær. Et grovt anslag viser at hvis gjennomsnittstemperaturen stiger med 3 grader så kommer det økonomiske tapet til å være på 170 milliarder euro per år. I tillegg påvirker klimaendringene helsen og trivselen til europeere som oftere må leve med ekstremværFormålet med strategien er derfor at Europa skal bli mer robust til å takle ekstremvær for å unngå for store økonomiske tap, og samtidig forebygge den negative helseeffekten klimaendringer kan ha.

Kommisjonen understreker at alle deler av samfunnet og politiske nivå må involveres i arbeidet med klimatilpasning. EU vil jobbe for å bygge opp et klimarobust samfunn ved å øke kunnskapen rundt klimapåvirkning og klimatilpasning, øke tilpasningstiltakene og vurderingen av klimarisiko,og styrke global klimarobusthet. 

 

Smart, raskere og mer systematisk klimatilpasning

Kommisjonen foreslår tiltak for å øke kunnskapen rundt klimatiltak og risikovurdering ved å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for alle, fra familier til bønder og byggherrerDen europeiske plattformen for klimatilpasningskunnskap, Climate-ADAPT, vil derfor bli forbedret og utvidet. 

Effektene av klimaendringene merkes allerede, og derfor må vi tilpasse oss raskere og mer omfattende. Strategien fokuserer derfor på utvikling og utrulling av tilpasningsløsninger for å redusere klimarelatert risiko, øke klimabeskyttelse og sikre tilgjengeligheten av ferskvann.

Siden klimaendringene påvirker alle deler av samfunnet er det viktig at tiltakene er systematiske. Kommisjonen skal derfor fortsette å inkludere klima i alle de relevante politikkområdene, og vil støtte videreutvikling og implementering av tilpasningsstrategier med tre tverrgående prioriteringerintegrering i makrofinansiell politikk, naturbaserte løsningeog lokale tilpasningstiltak. 

Sammen med det europeiske miljøbyrået (EEA) vil Kommisjonen opprette et helseobservatorium som vil være det første konkrete tiltaket i strategien. Klimaendringene påvirker helsen i stor grad og observatoriet vil ha i oppgave å følge de sosiale konsekvensene av klimaendringene. 

 

Trappe opp internasjonal handling

EU ønsker å knytte sin strategi tettere til den internasjonale klimatilpasningsagendaen og til Paris- avtalen. EU ønsker også et større fokus på Afrika og små øystater i utviklingsland. EU vil fortsette med å støtte internasjonale klimatiltak og -beredskap gjennom å bevilge ressurser, øke effektiviteten gjennom økt internasjonal klimafinansiering i samarbeid med partnere globalt, og ved et sterkere globalt engasjement og utveksling om tilpasning. 

Hva vil det ha å si for Norge?

Europas nordligste regioner, inkludert Arktis, er blant de regionene som blir hardest rammet av klimaendringene og derfor er det viktig for Norge å være klimarobust mot klimaendringene. I dag har Norge sin egen nasjonale politikk på klimatilpasning, men følger utviklingen i EU tett. EUs klimatilpasningsstrategi fra 2013 ble ikke innlemmet i EØS avtalen, men veikartet om klimatilpasning som Kommisjonen la frem våren 2020 tyder på at den nye strategen trolig vil berøre flere områder som er relevante for gjeldende norsk lovgiving og politikk. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet følger utviklingen til strategien nøye. EØS-relevans og relevans for norsk politikk for klimatilpasning, vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Les mer om saken her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.