Velkommen til verksted for tech og kultur: Cultural Heritech 2:0

26.2.2021

Tidspunkt: 25. mars 2021 kl. 10.00 – 12.30 

Digital plattform: Teams 

Hvordan gir digitale verktøy god formidling av kunst og kulturarv? Kan bedre samsnakk mellom techmiljøer og kulturvirksomheter gi både bedre publikumsopplevelser, mer læring og god næringsutvikling i vår region? Kan EU hjelpe?

Osloregionens Europakontor har sammen med sine medlemmer hatt digital formidling av kunst og kulturarv på dagsorden siden Det europeiske kulturarvåret 2018. EU har samtidig løftet problemstillingen på sin agenda. I 2021-27 vil EU gjennom en rekke programmer som Kreativt Europa, Horisont Europa og Erasmus+ lyse ut midler som skal gi mulighet til å utvikle og utforske feltet videre. Samtidig vet vi at nåløyet er trangt for å lykkes i konkurransen om midler. Hva vil EU oppnå med disse midlene, hvordan bør konsortiene bygges, og er det mulig å utvikle en prosjektportefølje på tvers av programmer innen dette feltet?

Osloregionens Europakontor, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og MUNCH inviterer til et digitalt verksted for de som vil søke europeisk prosjektfinansiering til digital formidling av kunst og kulturarv. Representanter for EUs virkemidler Horisont Europa, Kreativt Europa, Erasmus+ mfl. vil kort skissere muligheter for europeisk finansiering i tiden som kommer. Samtidig vil vi høre på historier om prosjekter som er i ulik faser av prosjektutvikling – og ber virkemiddel-aktørene gi tilbakemelding på veien videre for disse prosjektene.

Verkstedet er et oppspill til konferansen «Kultur over grenser» som arrangeres av Kulturrådet, Norsk kulturforum, Viken fylkeskommune mfl. som finner sted i høst 27. - 28 oktober på Lillestrøm. Hvordan fungerer digital formidling av kultur som case for en tverrsektoriell tilnærming til EU- finansiering? Hvordan kan de norske aktørene spille hverandre gode for å nå opp i konkurransen om EU-midler?

Kjøreplan:


10.00 Welcome, and why we are here

Astrid Bjerke, Deputy Director, Oslo Region European Office & workshop moderator

10.05 What is the EU strategy for digital technology to support and promote European cultural heritage?

Rehana Schwinninger-Ladak, Head of Unit DG CNECT, European Commission (15 min + Q&A)

10.25 Fire historier med samme clue: Hva fikk vi til – hva fikk vi ikke til? Veien videre – hva nå?

1. Falstadsenteret – Fra Horisont 2020 til Kreativt Europa og Erasmus+

Ingvild Hagen Kjørholt, førsteamanuensis i norsk ved NTNU og prosjektleder for Creative Europe-prosjektet Houses of Darkness ved Falstadsenteret
(10 min + 5 min Q&A)

2. Making History Together - Journey

Joakim Karlsen, førsteamanuensis ved Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold og Michael Louka - avdelingsleder Virtuell og utvidet virkelighet, IFE, Institute for Energy Technology
(10 min + 5 min Q&A)

3. WHIST – Digital formidling av Verdensarven på Innlandet til utlandet

Amund H. Steinbakken, rådgiver Kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune og Anna Karin Ferm, virksomhetsutvikler for verdensarv og kultur, Region Gävleborg, Sverige
(10 min + 5 min Q&A)

4. MUNCH for hele verden. Fra kunstnerisk innovasjon til digital innovasjon

Nikita Mathias, senior konseptutvikler MUNCH (10 min + 5 min Q&A)

11.25 Kort pause

11.30 Tilbakemeldinger fra representanter for EUs programmer

1. Kreativt Europa
v/ansvarlig for Kreativt Europa MEDIA Desk, Kåre Jensen, Norsk filminstitutt, seniorrådgiver Kristin Bolgård og seniorrådgiver Per Dehlin fra Kreativt Europa-desken, Kulturrådet (15 min + Q&A)

2. Horisont Europa og Digital Europe
v/ seniorrådgiver og NCP for Klynge 2, Kristin Eikeland Johansen, og seniorrådgiver og NCP for Klynge 4 og Digital Europe-programmet Ivonne Herrera, Forskningsrådet
(15 min + Q&A)

3. Erasmus+
v/ seniorrådgiver, Henrik Arvidsson, Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (5 min + Q&A)

12.15 Q&A + Siste samsnakk om veien videre

12.30 Takk for i dag og vi ses på Lillestrøm

Ønsker du å delta?

Send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 18. mars.

 

Kort om programmene:

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor, med et budsjett for perioden 2021-27 på 2,52 milliarder euro. Det er en økning på nesten en milliard fra forrige programperiode. Det nye programmet skal fortsette å støtte opp om og styrke europeisk kultur og språk, styrke kultursektorenes konkurranseevne, øke publikumsoppslutningen om europeiske verk og fremme samarbeid på tvers av rundt 40 land som er med i Kreativt Europa-ordningen. De første utlysningene i denne programperioden forventes i løpet av våren 2021.

Kontaktpunkt i Norge: Kulturrådet https://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram og Norsk filminstitutt https://mediadesk.no

Horisont Europa

Med 95 milliarder euro i budsjett for perioden 2021-27 er Horisont Europa verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Horisont Europa mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Utlysninger i klynge 2: kultur, kreativitet og inkluderende samfunn er særlig aktuelle for webinarets målgruppe er særlig aktuelle, men også innenfor klynge 4: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet kan det være muligheter. Utlysinger i klynge 4 på relevante områder som fasiliterer digital transformasjon som inkluderer media og anvendelse av X-realities. De første utlysningene er ventet i april, men allerede nå kjenner vi gjennom uoffisielle utkast til mye av innholdet.

Kontaktpunkt i Norge: Forskningsrådet: https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/ncp/ og Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/eu-finansiering/

Digital Europe

Digital Europe-programmet har en ramme på 7,5 milliarder euro for 2021-2027. Programmet
skal bidra til Europas digitale omstilling, samt fokusere på teknologisk utvikling og anvendelse, styrke innovasjons evne og bruk digital teknologi for å nå målene i EUs Green Deal. Programmet innebærer en satsing på superdatamaskiner, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avansert databehandling som danner produkter og tjenester og digitale ferdigheter. Programmet har et kapittel som heter Data Space for Cultural Heritage, med tre utlysninger som handler om digitalisering av
kulturarv. Disse kan være aktuelle for webinarets målgruppe. De første utlysningene i Digital Europe forventes i første kvartal 2021.

Kontaktpunkt i Norge: Forskingsrådet:https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/ncp/

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027 – en økning på nærmere 90 % fra forrige programperiode. Første utlysning for denne programperioden er ventet i andre halvdel av mars 2021, og de første søknadsfristene vil antageligvis komme i mai.

Kontaktpunkt i Norge: Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning: https://erasmuspluss.no/programmer

Skjermbilde 2021 03 10 kl. 11.59.15

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.