EU med ny strategi og oppdatert regelverk for cybersikkerhet

15.1.2021

Europakommisjonen har lansert en ny strategi for cybersikkerhet for å styrke Europas motstand mot cyberangrep, og sikre at alle bedrifter og individer kan dra full nytte av digitale tjenester og verktøy. 

Med den nye strategien som ble lansert helt på slutten av 2020, vil EU ta lederskap når det kommer til internasjonale normer og standarder i cyberspace. EU ønsker å styrke samarbeidet med partnere over hele verden for å fremme et globalt, åpent, stabilt og trygt cyberspace, basert på rettsstaten, menneskerettigheter og demokratiske verdier. 

Den nye strategien for cybersikkerhet skal beskytte et globalt og åpent internett, samtidig som det skal beskytte europeiske verdier og alles grunnleggende rettigheter. Kommisjonen ønsker blant annet å lage et nettverk av sikkerhetsoperasjonssentre over hele Europa, drevet av kunstig intelligens, som vil utgjøre et reelt ”cybersecurity shield”. Dette skjoldet vil være i stand til å oppdage tegn på et cyberangrep tidlig nok til å handle proaktivt før skader oppstår. 

Oppdatert regelverk 

Videre kommer Europakommisjonen med forslag om å revidere direktivet om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nett- og informasjonssystemer – NIS-direktivet (NIS 2), med nye krav for essensielle og viktige tjenesteytere i såkalte kritiske sektorer, som for eksempel helsevesen, finansinstitusjoner, transport, energi, telekom og offentlige myndigheter. Nasjonale myndigheter vil få mandat til å sørge for at slike virksomheter følger reglene, og kan sanksjonere med bøter. I tillegg legger Kommisjonen frem forslag om et nytt direktiv som skal beskytte ”kritiske virksomheters” fysiske infrastruktur – Critical Entities Resilience Directive (CER). Alt dette kan sees på som et svar på den stadig økende trusselen med cyberangrep i den senere tid.   

Betydning for Norge 

EUs nye strategi for cybersikkerhet er primært rettet mot EUs medlemsland, men vil også være viktig for Norge ved at dette området er EØS-relevant. Norge er medlem av EUs byrå for cybersikkerhet ENISA, og har den samme strukturen som EU-landene med egne varslingsenheter for cyberangrep. Derfor vil det trolig være viktig for Norge å følge opp EUs cybersikkerhetssatsning og videreutvikle og styrke samarbeidet. 

Les Kommisjonens pressemelding her.  

Les policynotat her. 

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.