EU vil gjøre Erasmus+ mer inkluderende

5.11.2021

Europakommisjonen har nylig vedtatt et nytt rammeverk med tiltak for å øke inkluderingen og mangfoldet i programmet Erasmus+ for perioden 2021-2027.  

Tiltakene er ment å levere på kommisjonspresident von der Leyens løfte om å styrke programmet betydelig, ikke bare ved å la mange flere mennesker lære i et annet land, men spesielt ved å nå ut til et økende antall mennesker med færre muligheter.

Med det nye rammeverket av inkluderingstiltak ønsker kommisjonen å øke rettferdighet og inkludering i det europeiske utdanningsområdet, noe som sammenfaller med det første prinsippet i den europeiske pilaren for sosiale rettigheter: alle har rett til en inkluderende utdanning, opplæring og livslang læring med kvalitet.

De nye tiltakene innebærer:

  • Dedikert økonomisk støtte: de to programmene vil gi økt økonomisk støtte til personer med færre muligheter til å dekke eventuelle ekstrautgifter eller behov. Dette vil bidra til å fjerne barrierene som hindrer dem i å delta i programmene på lik linje med sine jevnaldrende. Kommisjonen oppfordrer også nasjonale myndigheter og aktører som er ansvarlige for programmene på nasjonalt og lokalt nivå til å bruke andre eksisterende nasjonale eller europeiske midler som et supplement til den økonomiske støtten som gis.
  • Skreddersydd støtte til deltakere gjennom alle faser av prosjektet: Deltakerne vil ha muligheten til å dra nytte av en rekke muligheter (for eksempel språklig støtte, forberedende besøk eller forsterket mentorskap) før, under og etter prosjektet/utvekslingen for å sikre at de får mest ut av deres erfaring.
  • Støtte til deltakende organisasjoner: programmene vil gi ytterligere hjelp til organisasjoner som er involvert i inkluderende prosjekter. Det vil spenne fra tilleggsfinansiering for å bidra til å styrke kapasitetsbygging, til opplærings- og nettverksaktiviteter for deres ansatte innen området inkludering og mangfold.
  • Mer fleksibelt læringstilbud: programmene tilbyr nå et bredere spekter av prosjekt- og mobilitetsmuligheter av forskjellig varighet og formater (virtuelle eller fysiske, individuelle eller i gruppe) for å la alle deltakere finne det som best passer deres behov.
  • Prioritet i utvelgelsesprosessen: programmene vil ha mekanismer for å prioritere kvalitetsprosjekter som involverer deltakere med færre muligheter og tar for seg temaene inkludering og mangfold.
  • Tydeligere kommunikasjon og rapportering: Ved å kommunisere om programmene vil Kommisjonen, nasjonale etater og alle aktører som er involvert på nasjonalt og lokalt nivå sikre tilgjengeligheten av mer brukervennlige, tilgjengelige og flerspråklige dokumenter og materiell. Kommisjonen vil videreutvikle sine overvåkings- og rapporteringsaktiviteter for å bedre spore fremgang i inkluderingsarbeidet. 

Les mer om saken her.

NB! Tiltakene gjelder også for programmet European Solidarity Corps som Norge ikke deltar i. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.