EUs medlemsland skal doble raten for rehabilitering av bygninger

25.6.2021

EUs energiministre møttes 11. Juni i Ministerrådet og vedtok at de støtter Kommisjonens planer om å doble rehabiliteringsraten av bygninger innen 2030. Å øke rehabilitering av bygg og samtidig gjøre dem mer energieffektive er en av hjørnesteinene i EUs Green Deal. 

Byggesektoren står for 40% av EUs klimagassutslipp og rundt 36% av energiforbruket. Høsten 2020 publiserte EU-kommisjonen sin Rehabiliteringsstrategi, som skal bidra til at byggesektoren blir klimanøytral i 2050. Rehabiliteringsraten i EU er i dag på ca 1% av bygningsmassen per år, og den skal ifølge strategien dobles innen 2030. 

Støttes av EUs medlemsland

Nå har også EUs medlemsland stilt seg bak målet om å doble rehabiliteringsraten. Fageksperter har imidlertid kritisert Kommisjonen for å sette målet for lavt; mange mener den må blir tre eller fire ganger så høy som i dag for å unngå et for stort press på sektoren i 2030- og 40 årene. 

Rehabiliteringsstrategien til EU prioriterer særlig rehabilitering som øker energieffektiviteten i bygninger, reduserer klimagassutslipp, tar hensyn til miljø, og som genererer kostnadsbesparelser på lengre sikt. 

Lovgivningen vil kunne være relevant for Norge

Eventuelle revideringer av EU-direktiv som følge av EUs rehabiliteringsstrategi kan komme til å få konsekvenser for norsk lovverk dersom revideringene blir vurdert som EØS-relevante.

Norske kommuner og fylkeskommuner kan komme til å berøres av dette gjennom f eks Energieffektivitetsdirektivet, som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Norske myndigheter er i prosess med å implementere direktivet i norsk lov, og Olje- og energidepartementet hadde våren 2021 et forslag til endringer i energiloven på høring.

Bygningsenergidirektivet er allerede innlemmet i norsk lov, og revideringer fra 2018 er for øyeblikket til vurdering om hvorvidt disse skal tas inn i EØS-avtalen. Hovedlinjene i disse samsvarer med målsetningen i EUs rehabiliteringsstrategi om at byggesektoren skal bli klimanøytral i 2050, og at det skal satses på rehabilitering.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Ingvild Jacobsen; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.