Green Deal: Ny plan for en bærekraftig blå økonomi

28.5.2021

Europakommisjonen har nylig lansert en strategi som tar for seg bærekraftig utvikling innen sektorer som er tilknyttet havet og kysten; shipping, energi, transport, turisme, fiskeri og sjømat, havneaktivitet, med mer. 

Strategien er en del av EUs grønne giv fordi en bærekraftig blå økonomi er viktig for å oppnå målet om å bli et karbonnøytralt kontinent. Overgangen krever investeringer i innovative teknologier som kan utvikle produksjon av bølgekraft, alger og fiskeutstyr, samt gjenoppbygging av marine økosystemer. Alt dette vil skape nye arbeidsplasser og blå økonomisk vekst.

Kommisjonen har laget en detaljert agenda for den blå økonomien:

  • Utvikle fornybar offshore energi, dekarbonisere sjøtransport og gjøre Europas havner grønnereEn bærekraftig havenergimiks vil inkludere flytende vind-, termisk-, bølge- og tidevannsenergi kan generere en fjerdedel av EUs elektrisitet i 2050. Havner er avgjørende for økonomien i Europas regioner og kan brukes som energi-knutepunkt.
  • Sikre overgangen til en sirkulær økonomi og redusere forurensning - blant annet gjennom nye standarder for utforming av fiskeredskaper, for gjenvinning av skip og for avvikling av offshore-plattformer, samt andre tiltak for å redusere forurensning av plast og mikroplast i havet.
  • Bevare biologisk mangfold og investere i naturen - å beskytte 30 prosent av EUs havområde vil reversere tapet av biologisk mangfold, øke fiskebestandene, dempe klimaendringene og generere betydelige økonomiske og sosiale fordeler. Miljøeffekter av fiske på marine habitater vil bli ytterligere minimert.
  • Støtte klimatilpasning ved å utvikle grønn infrastruktur i kystområder og beskytte kystlinjer mot fare for erosjon og flom. Dette vil bidra til å bevare biologisk mangfold og landskap, samtidig som det vil være til fordel for turisme og kystøkonomi.
  • Sikre en bærekraftig matproduksjon; med blant annet nye markedsføringsstandarder for sjømat, bruk av alger og sjøgress, sterkere fiskerikontroll, samt forskning og innovasjon innen cellebasert sjømat, vil dette bidra til å bevare Europas hav. EUs strategiske retningslinjer for bærekraftig akvakultur vil også sikre bærekraftig matproduksjon.
  • Forbedre forvaltningen av sjøarealer; strategien introduserer et "Blått forum for dialog mellom økonomiske aktører, interessenter og akademia" med mål om å løse utfordringer som arealplanlegging og allmennyttig bruk av havressurser.

Som hav- og kystnasjon, samarbeider Norge tett med EU for å fremme økt kunnskap om havet og bærekraftig verdiskapning i havnæringene. Norske departementer følger prosessene tett, og gir innspill om norske posisjoner der det er relevant. Deltakelsen i europeiske havsatsinger vil inngå i den norske innsatsen i FNs havforskningstiår, på lik linje med den nasjonale innsatsen. I tillegg vil Norge delta aktivt i forskningsprosjekter om hav innenfor rammen av Horisont Europa. 

Les mer om saken her.

Her kan du også lese om EUs strategiske retningslinjer for  en bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.