EUs grønne taksonomi: nytt forslag til kriterier fra EU

30.4.2021

21. april kom Europakommisjonen med en ambisiøs og omfattende pakke av regler som skal bidra til å styre den økonomiske flyten mot bærekraftig aktivitet i Europa. Private investeringer skal dermed også bidra til å nå målene i EUs Green Deal. 

Forslaget fra Kommisjonen inneholder tre viktige tiltak

  • Regler om bærekraftsrapportering for næringslivet
  • EUs taksonomi og klassifiseringssystem for å muliggjøre gode investeringsbeslutninger
  • Seks miljø- og klimamål der man må bidra til ett eller flere for å bli klassifisert som bærekraftig, og samtidig ikke virke negativt på noen av miljømålene

Regelverket er et sterkt, vitenskapelig basert verktøy for selskaper og investorer. Det skal gi markedet, investorer, selskaper og offentlige aktører en felles forståelse av hva grønne økonomiske aktiviteter er: aktiviteter som gir et betydelig bidrag til målene i Green Deal. Hensikten med klassifiseringssystemet er å unngå grønnvasking.

Taksonomien skal støtte bærekraftige investeringer og gjøre det tydeligere hvilke økonomiske aktiviteter som bidrar mest til å møte EUs klimamål. Taksonomien gir detaljerte krav for når de ulike næringssektorene regnes som bærekraftig i finansieringssammenheng. For at det skal bli mulig for investorer å ta gode, bærekraftige investeringsbeslutninger, er det innført et system for bærekraftsrapportering for finanssektoren. I forslaget fra Kommisjonen foreslår de i tillegg et regelverk for bærekraftsrapportering for næringslivet.

I taksonomien står seks miljø- og klimamål helt sentralt. For å kunne bli klassifisert som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til minst ett av disse målene, men samtidig må den ikke virke negativt på noen av de andre målene. Forslaget fra 21. april omfatter kriterier for to av miljø-og klimamålene i taksonomien, og skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2022.  En teknisk ekspertgruppe i Kommisjonen vil komme med forslag og råd om de resterende fire miljø- og klimamålene mot sommeren 2021.

Gjennom EØS-avtalen har norske aktører bidratt aktivt inn i det forberedende arbeidet i EU, for eksempel gjennom deltakelse i ekspertgrupper. Før taksonomien blir gjeldende for norske aktører, må det også tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres nasjonalt.

Man antar at taksonomien vil være EØS-relevant og at reglene vil kunne bli formgivende for konkurransedyktigheten til norske selskaper, og for aktivitetene til offentlige aktører.

De seks miljø- og klimamålene i taksonomien:

1.     Begrensing av klimaendringer

2.     Klimatilpasning

3.     Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser

4.     Omstilling til sirkulærøkonomi

5.     Forebygging og bekjempelse av forurensing

6.     Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Arbeidet videre med taksonomien 

Kommisjonen kom frem til en politisk enighet om teksten, men den vil først bli formelt vedtatt i løpet av de neste månedene, når Europaparlamentet og Ministerrådet har vurdert den. Taksonomien er et levende dokument som vil fortsette å utvikle seg over tid i lys av videre utvikling og teknologisk framgang. Det vil derfor også bli mulig å legge til flere sektorer senere og revidere eksisterende kriterier. Forslaget fra Kommisjonen av 21. april er bare det første steget på veien til nye bærekraftsregler for finans som har som mål å gjøre EU og Europa verdensledende på dette feltet.

Les mer her:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/miljomalene-i-eus-taksonomi/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu-med-nye-regler-for-barekraftig-finans/id2846062/

https://energiogklima.no/nyhet/hva-er-en-baerekraftig-investering-sporsmal-og-svar-om-eus-nye-system/

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.