Cultural Heritech 2:0

26.3.2021

Nærmere 70 personer deltok på verksted om digitale verktøy for formidling av kulturarv 25. mars. Arrangører var Osloregionens Europakontor, Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Munch, og det hele ble moderert av Astrid Bjerke, nestleder ved Osloregionens Europakontor. Dette er et tema som Osloregionens Europakontor sammen med medlemmene har hatt på dagsorden siden Det europeiske kulturarvåret i 2018. Interessen og behovet for å skape gode digitale brukeropplevelser innen kulturfeltet har siden eksplodert. EU vil svare på behovet gjennom flere av sine programmer, med utlysninger på feltet som er rett rundt hjørnet. 

Seksjonsleder i Europakommisjonens DG CONNECT, Rehana Schwinninger-Ladaki Luxemboug, åpnet med å gi deltakerne EUs perspektiv og ambisjoner for ny teknologi for bevaring og formidling av europeisk kulturarv. Et hovedpoeng i hennes innlegg var at dette skal ha en samfunnsmessig og/eller økonomisk verdi. Hun viste blant annet til prosjekter finansiert med H2020-midler, som kom til nytte i utdanningsløpet for europeiske skolebarn

foto rehana

Førsteamanuensis Ingvild Hagen Kjørholtfra Falstadsenteret delte deretter sine refleksjoner om europeiskprosjektsamarbeid. Falstadsenteret har erfaring fra flere Horisont 2020-prosjekter, og har nå nylig fått midler til å utvikle sin virksomhet med midler både fra Kreativt Europa og Erasmus+.  Suksessformelen var blant annet et solid europeisk nettverk som allerede er etablert, god forankring hos alle partnere og en søknad som er utformet tett opp til programmets mål og prioriteringer. 

Deretter delte tre miljøer fra Osloregionen sine erfaringer – de hadde alle levert sterke søknader til en pilotutlysning fra Kreativt Europa; Bridging culture and audiovisual content through digital, men fikk avslag. Nå vil alle tre ta prosjektene videre. «Bridging-ordningen» vil bli permanent i det nye Kreativt Europa-programmet, men kanskje kan også andre programmer være aktuelle for disse tre prosjektene.

Hvordan se funn under land? 

Joakim Karlsen, førsteamanuensis ved Avdeling for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold, delte sine erfaringer med søknadsprosessen. De har samarbeidet med IFE og Kulturhistorisk museum om et digitalt verktøy som gjør funnet av et vikingskip som ble oppdaget med georadar, og som for det meste fortsatt ligger uutforsket under bakken. Ved hjelp av https://www.gjellestadstory.nohar funnet blitt viet enorm interesse over hele verden. Konsortiet tar fortsatt sikte på å utvikle dette arbeidet i en europeisk kontekst.

Match made in Brussels 
Amund Steinbakken, arkeolog og rådgiver ved Innlandet fylkeskommune presenterte deretter prosjektet «WHIST»om digital formidling av verdensarv. Aktører i dette prosjektet traff hverandre på det første Cultural Heritech-arrangementet i Brussel i 2018, og har jobbet tett sammen siden. På Hamar er det et stort miljø for spillutviklere og techselskaper som fylkeskommunen over lang tid har jobbet godt med, blant annet innen kulturarv. Det sterke samarbeidet mellom private utviklere og offentlige «bestillere» på Innlandet er et godt utgangspunkt for et europeisk samarbeid, men må komme tydelig frem i søknaden – særlig på «Bridging»-utlysningen.

Hvordan funker museums audioguiden for generasjon Z? 
Til sist fortalte Nikita Mathias, senior konseptutvikler ved MUNCH i Oslo, hvordan de brukte nettverk og erfaringer fra H2020-prosjektet Gift til et samarbeid om å utvikle en avatar av Edvard Munch, basert på AI-teknologi. Utgangspunktet for arbeidet fremover er å involvere museums audioguiden – som er en dinosaur, men samtidig et velkjent og velbrukt (og lønnsomt) verktøy i museumsformidling. Hvordan utvikle et slikt verktøy for Generasjon Z? Og hvilket EU-program egner seg best når man vil gjøre dette i en europeisk kontekst?

Hele syv personer som representerer EUs virkemidler Horisont Europa, Kreativt Europa, Erasmus+ mfl. fikk avslutte seminaret med å gi sine tilbakemeldinger til prosjekteierne. 

Det blir nye broer – men også samarbeidsprosjekter i Kreativt Europa 

Kristin Bolgård fra Kulturrådet presenterte hvilke muligheter som kommer – detaljene er ikke offentliggjort, men det forventes en utlysning for Bridging allerede i vår. Per Dehlin, som er ansvarlig for Kreativt Europa-desken i Kulturrådet sa også at det kan være at ordinære samarbeidsprosjekter også er aktuelt for disse prosjektene. Han røpet samtidig at EUs andel av finansieringen vil være betydelig større enn i tidligere perioder, med opp til 80% finansiering for mindre prosjekter. Kåre Jensen, som er ansvarlig for Kreativt Europa MEDIA Desk, Norsk filminstitutt, understreket at «bridging»-utlysningen er den første av typen «tverrsektoriell» hvor både kultur og den audiovisuelle bransjen skal samarbeide. Det fordrer også et samarbeid mellom Kulturrådet og Filminstituttet i veiledningsarbeidet fremover. 

Horisont i sikte 

Seniorrådgiver og NCP for Klynge 4 og Digital Europe-programmet Ivonne Herrera fra Forskningsrådet og Kristin Eikeland Johansenga et raskt omriss av det nye Horisont Europa-programmet og aktuelle utlysninger. I klynge 4 Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet kommer det utlysninger på relevante områder som fasiliterer digital transformasjon som inkluderer media og anvendelse av X-realities. Klynge 2: kultur, kreativitet og inkluderende samfunn er særlig aktuelle for verksted-deltakerne. 

Erasmus+ lansert samme dag

Sist, men ikke minst, presenterte seniorrådgiverHenrik Arvidsson i Diku muligheter i Erasmus+ programmet. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,4 milliarder euro for perioden 2021-2027 – en økning på nærmere 90 % fra forrige programperiode. Her er nåløyet betraktelig mindre trangt, og inntil 50 % av søknadene blir innvilget. Kommisjonen lanserte samme dag Erasmus+ og programguiden

Cultural Heritech 3:0 Fra Lillestrøm til Luxembourg

Det kommer en bråte utlysninger fra en rekke relevante EU-programmer i tiden som kommer. Verkstedet ble avsluttet av moderator med påminnelse om å holde øyne og øyre åpne for disse mulighetene, og utvikle ideer og relasjoner som må til for å lykkes. Til sist ble deltakerne ønsket velkommen til konferansen «Kultur over grenser», som finner sted på Lillestrøm 27. – 28. oktober. Kanskje blir tittelen på vårt frokostseminar «Cultural Heritech 3:0 Fra Lillestrøm til Luxembourg.»

Foto: Seksjonsleder i Europakommisjonens DG CONNECT, Rehana Schwinninger-Ladak.

Har du spørsmål? Kontakt nestleder og ansvarlig for kultur/kulturarv Astrid Bjerke; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.