Viktig skritt mot grønn finansiering i EU og EØS-området

27.11.2020

EU-kommisjonens ferske forslag fra 20. november om kriterier for hva som kan regnes som grønne investeringer, er et viktig skritt i retning av EUs mål om bærekraftig finansiering og klimanøytralitet i 2050. Kriteriene for grønne investeringer berører områder som er viktige for tjenesteyting og aktivitet i norske kommuner og fylkeskommuner, og ved universiteter. På sikt kan det påvirke muligheter for å motta EU-støtte og forskningsmidler. 

Bakgrunn 

I juni 2020 vedtok EU en forordning for grønn taksonomi. Det innebærer et klassifiseringssystem som definerer en aktivitet som grønn dersom den bidrar til minst ett av seks prioriterte områder: 

  • Utslippskutt 
  • Klimatilpasning 
  • Bærekraftig bruk av vann-og marine ressurser 
  • Sirkulærøkonomi 
  • Forebygging av forurensing 
  • Sunne økosystem 

Forordningen fra juni 2020 pålegger Kommisjonen å definere kriterier for hvordan man skal vurdere hvilke aktiviteter som regnes som grønne, og Kommisjonen la 20. november sitt første forslag til kriterier ut på høring frem til 31. desember. Kriteriene tar for seg aktiviteter som bidrar til utslippskutt eller som bidrar til klimatilpasning. Det vil komme flere forslag til kriterier for de fire andre prioriterte områdene.  

Investeringer i fossil energi ekskluderes 

Den grønne taksonomien er ment å sette et rammeverk for at beslutningstakere, investorer og industrien skal ta grønne investeringsbeslutninger for å vri økonomien i bærekraftig retning, og i størst mulig grad å hindre investeringer i aktiviteter som ikke bidrar til målet om et klimanøytralt Europa i 2050. 

Investeringer i fossil energi regnes ikke som grønne, og det inkluderer investeringer for å kutte utslipp i utvinning av fossil energi, som for eksempel karbonfangst offshore og elektrifisering av olje- og gassplattformer. I forslaget fra Kommisjonen er ikke gasskraftverk akseptert som grønne, ei heller såkalt “transitional fuel” i overgangen fra fossil til bærekraftige energikilder, med mindre de møter utslippskrav som er så strenge at ingen gasskraftverk på det nåværende tidspunkt klarer å møte dem. EU viser med dette tydelig at de vil ha en rask overgang til bærekraftige energikilder, noe som vil få betydelig effekt på etterspørselen etter norsk gass i Europa.  

Betydning for aktører i Osloregionen 

Den grønne taksonomien er ventet å få konsekvenser for private- og offentlige investeringer, og styre mot en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Forslaget til kriterier omfatter investeringer i områder som jordbruk, skogsbruk, plast, energi, vannforsyning, renovasjon, transport, byggesektoren, energieffektivitet, og kommunikasjon- og forskningsaktiviteter. Innenfor disse områdene vil Kommisjonen definere utslippsgrenser for å kunne få merkelapp som grønne investeringer. 

Etter hvert kan EUs taksonomi også påvirke muligheten til å få EU-støtte, statsstøtte eller forskningsmidler, ifølge konsulentselskapet PWC, skriver Teknisk Ukeblad.  

EU-kommisjonens første forslag til kriterier i taksonomien er ute på høring frem til 31. desember. Deretter skal Europaparlamentet og Rådet (ministre i EUs 27 medlemsland) vurdere Kommisjonens forslag. Det vil publiseres flere forslag til kriterier innenfor den grønne taksonomien fortløpende. Kriteriene er ventet å tre i kraft i januar 2022. Videre utvikling av taksonomien vil skje via EUs plattform for bærekraftig finansiering.  

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Ingvild Jacobsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.