Europeisk satsning på fornybar offshore energi

27.11.2020

I forrige uke lanserte Kommisjonen nok en strategi for å styrke den grønne satsningen til EU. Strategien tar for seg energisektoren og fokuserer på  fornybar offshore energi. Å gjøre energisektoren fornybar er ett av de viktigste virkemidlene for at EU skal nå målet om klimanøytralitet i 2050. I dag er EU avhengig av import av fossile energikilder, men med den nye strategien ønsker Kommisjonen å gjøre EU mindre avhengig av importerte energikilder og målet er å gjøre fornybar energi konkurransedyktig på pris med fossile energikilder.  

Den ønsker å styrke fornybar offshore energi og planlegger å øke kapasiteten fra 12 GW til 60 GW innen 2030, og til 300 GW innen 2050. Den største satsningen i strategien er havvind og utplassering av havvindmøller der hvor Europa allerede har en avansert kommersiell aktivitet. Europa har både teknologisk, industriell og vitenskapelig erfaring når det gjelder energiproduksjon og det eksisterer en forsyningskjede fra produksjon til installasjon. Fornybar offshore energi har et raskt voksende globalt marked og derfor vil dette skape muligheter for europeisk industri rundt i verden. Kommisjonen vil derfor støtte en global bruk av teknologien.  

Det blir viktig med samarbeid på kryss av landegrensene og Kommisjonen oppfordrer derfor til samarbeid om langtidsplaner og distribusjon av fornybar offshore energi mellom medlemsstater. I tillegg må kyststater inkludere utvikling av fornybar offshore energi i de nasjonale maritime arealplanene som skal leveres til Kommisjonen innen mars 2021. Den foreslår også et rammeverk for langtids offshore nettplanlegging under Ten-T reguleringen. 

Fram til 2050 har Kommisjonen estimert at det vil være behov for investeringer på opp til 800 milliarder euro for å nå målene. De vil derfor generere og frigjøre investeringer gjennom en rekke tiltak.  Blant annet kommer Kommisjonen til å foreslå revidering av retningslinjene for statsstøtte når det gjelder energi- og klimabeskyttelse og fornybar energi-direktivet. Videre så oppfordrer Kommisjonen medlemsland til å bruke gjenopprettings- og motstandsdyktighetsfasiliteter i tillegg til å jobbe tett med investeringsbanken og andre finansieringsinstitusjoner. Forskningsprogrammet Horisont Europa vil også bli brukt til å støtte forskning og innovasjon hvor de ønsker å fokusere spesielt på de umodne teknologiene. 

Under «Clean Energy Industrial Forum» vil Kommisjonen opprette en egen plattform for fornybar offshore energi for på denne måten å samle alle aktuelle aktører slik som næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner for å klare og skape en full verdikjede i Europa.  

Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet til EUs energipolitikk og derfor er dette en strategi som vil få konsekvenser for Norge. For Norge betyr dette, som for EU-landene, nye muligheter. Dette gjelder spesielt norsk næringsliv og industri innen maritim sektor, olje- og gassektoren og leverandørindustrien. Som energinasjon har Norge en verdensledende kompetanse innen energi, og for å få til en vellykket energiomstilling må Norge mobilisere de allerede etablerte miljøene for å videreutvikle eksisterende teknologi. 

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Solveig Standal Skåravik, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.