Europakommisjonen lanserer arbeidsprogram for 2021

30.10.2020

I forrige uke lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2021. Det grønne skiftet og digitalisering er blant hovedoverskriftenesom er i tråd med de politiske prioriteringene som ble lagt frem av kommisjonspresident Ursula von der Leyen i juli i år. 

Disse politiske prioriteringene ble videre understreket i kommisjonspresidentens ”State of the Union” tale i september. Det har frem til nå blitt lansert en rekke handlingsplaner, strategier og veikart, spesielt knyttet til European Green Deal, og med det nye arbeidsprogrammet skal dette konkretiseres gjennom nye eller endrede lover. Her er en oppsummering av de seks hovedprioriteringene: 

Foto: Kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

1.”Fit for 55 package 

For at Europa skal bli klimanøytralt innen 2050, vil Kommisjonen legge frem en ”Fit for 55 package”.  Denne vil inneholde lovendringsforslag som er nødvendige for å redusere CO2 utslippene med minst 55% innen 2030. Dette vil blant annet omfatte endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet. Det vil også komme en ny CO2-grensetilpasningsmekanisme og en revisjon av kvotehandelssystemet. I tillegg skal EUs energiskattedirektiv, direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff og forordningen om CO2-utslippskrav til person- og varebiler revideres. Kommisjonen vil videre foreslå tiltak for å implementere Europas handlingsplan for sirkulær økonomi, EUs biologiske mangfoldstrategi og farm to fork-strategien. 

2. Europas digitale tiår 

Kommisjonen vil legge frem et veikart over klart definerte digitale mål for 2030, relatert til ”connectivity”, digitale ferdigheter og digitale offentlige tjenester. Fokuset vil være på personvern, ytringsfrihet, fri dataflyt og cybersikkerhet. Det vil bli lagt frem lovforslag for en europeisk e-ID og et forslag om digital skatt. En datapakke er også planlagt, med en ny datalov (Data Act) som skal regulere kontroll og vilkår for datadeling, samt en revisjon av databasedirektivet. Neste år vil det også bli lagt frem lovgivning knyttet til kunstig intelligens. 

3. En økonomi som fungerer – den sosiale pilaren 

For å sikre at pandemien og den økonomisk krisen ikke fører til en sosial krise, vil Kommisjonen legge frem en handlingsplan for å implementere den europeiske pilaren for sosiale rettigheter, og sørge for at ingen faller utenfor i Europas gjenreisning. Kommisjonen vil også komme med en ny europeisk barnegaranti som sikrer tilgang til grunnleggende tjenester som helse og utdanning for alle barn.  

4. Et sterkere Europa i verden 

Kommisjonen skal legge fram en meddelelse om Arktis mot slutten av 2021. Den omtales i arbeidsprogrammet sammen med en tilsvarende meddelelse om et fornyet partnerskap med «Southern Neighbourhood» (land i Nord-Afrika/Midt-Østen). Formålet er å oppdatere EUs politikk opp mot regioner som er spesielt utsatt for klimaendringer og miljøpress, og som har en økonomisk og sikkerhetspolitisk innvirkning. 

5. Europeisk helseunion og europeiske verdier 

Koronakrisen har avdekket et behov for å styrke den felles kriseberedskapen og håndteringen av grenseoverskridende helsetrusler, og EU leder arbeidet for å sikre en trygg og tilgjengelig vaksine for alle. To initiativer vil bli presentert i 2021: et nytt EU-byrå for biomedisinsk forskning og utvikling, og et lovforslag som skal forenkle grensekryssende deling av helsedata.  

Ellers så skal det legges fram en ny strategi før sommeren for å styrke Schengen-regelverket. Den nye pakten om migrasjon og asyl vil bli fulgt opp med en rekke tiltak for lovlig migrasjon, inkludert en ”talent and skills”-pakke. Det vil også komme en handlingsplan mot migrantsmugling, samt en bærekraftig og frivillig retur- og reintegreringsstrategi.  

Kommisjonen vil fortsette å styrke sikkerhetsunionen for å bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet. Den vil også lansere en omfattende strategi for å bekjempe antisemittisme. 

6. Ny giv for europeisk demokrati 

Neste år vil Kommisjonen legge fram forslag om tydeligere regler om finansiering av europeiske politiske partier. Det vil også bli foreslått ny lovgivning for å sikre større åpenhet i betalt politisk reklame. I tillegg vil det bli lagt fram tiltak for å beskytte journalister og rettighetsforkjempere, og det vil bli foreslått endringer i listen over «EU crimes» til også å omfatte alle former for hatkriminalitet og hatytringer. 

Neste steg: 

Arbeidsprogrammet skal nå diskuteres med Europaparlamentet og Rådet. Målet er å komme fram til en liste over felles prioriteringer av saker, for at disse skal få en rask behandling i Parlamentet og Rådet. 

Les mer om saken her

En oversikt over alle de 86 initiativene finnes i vedlegget til arbeidsprogrammet. 

Arbeidsprogrammet i sin helhet finner du her

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.