BÆREKRAFTIG LØFT FOR EUROPEISK INDUSTRI

3.2.2023

Onsdag 1. februar la Europakommisjonen frem Green Deal Industrial Plan. Dette for å styrke konkurranseevnen til bærekraftig industri i Europa og støtte opp under en effektiv overgang til klimanøytralitet.  

Planen bygger på tidligere initiativer og tar sikte på å støtte oppskalering av Europas produksjonskapasitet for energi- og klimateknologier og produkter som kreves for å møte EUs ambisiøse mål om å bli verdens første klimanøytrale kontinent i 2050. 

EU har ambisjon om at planen skal svare på utfordringer knyttet til å holde konkurransedyktig næringsliv i Europa, som følge av USAs The Inflation Reduction Act (IRA). IRA trådte i kraft fra nyttår, og er en stor pakke med støtteordninger og skattereduksjoner, 369 milliarder dollar over 10 år. Disse midlene skal sette fart på det grønne skiftet i USA. Amerikanske delstater kan love gode støtteordninger, finansiert av statlige skattepakker, til klimainvesteringer dersom industri fra Europa flytter til USA. Les mer om IRA hos Energi og Klima.

Green Deal Industry Plan er basert på fire pilarer: regelverk, finansiering, kompetanse og handel. 

Pilar 1: Regelverk 

Den første pilaren i planen handler om å skape et enklere regelverk som kan sikre rask oppskalering og gode forhold for sektorer som er avgjørende for å nå nullutslippsmålene. Her vil blant annet hydrogen, vind, varmepumper og solenergi bli viktig. 

EU vil legge frem en ny netto-null industrilov (Net-Zero Industry Act). Denne loven vil identifisere klare mål for europeisk clean-tech innen 2030. Dette med sikte på å få investeringer i strategiske prosjekter langs hele forsyningskjeden. EU vil spesielt se på hvordan man kan forenkle og fremskynde tillatelser for nye produksjonssteder for clean-tech.

Begrepet clean-tech (eller “ren teknologi” på norsk) omfatter investeringer, teknologier og forretningssektorer som inkluderer ren energi, miljø og bærekraftige eller grønne produkter og tjenester.

Pilar 2: Finansiering  

Den andre pilaren i planen er finansiering og statsstøtte. For å gjøre Europa attraktivt for andre land, bør viktige prosjekter finansieres lettere og økonomisk støtte være tilgjengelig i større grad. Følgelig blir det foreslått å opprette et såkalt “European Sovereignity Fund». Dette for å støtte opp under overgangen til clean-tech i hele Europa, gjennom å øke ressursene som er tilgjengelige for produksjonsorientert forskning, innovasjon og strategiske industriprosjekter.

Forslaget er omstridt blant EUs medlemsland. Dette på grunn av at det å lempe på statsstøttereglene trolig vil øke ulikheter internt i EU. De landene som har mulighet til å bruke penger, vil da støtte egen industri. Andre land vil ikke ha råd til dette. En slik utvikling vil kunne føre til konkurransevridning i EU, og dermed undergrave det felles indre markedet.

Pilar 3: Kompetanse 

Mellom 35 og 40 prosent av alle jobber i Europa kan bli påvirket av det grønne skiftet. Ifølge data presentert av Europakommisjonen, rapporterer mer enn tre fjerdedeler av selskapene i EU vanskeligheter med å ansette arbeidstakere med nødvendige ferdigheter. Når det i tillegg til dette er en enorm vekst i ny teknologi, vil europeisk næringsliv trenge en enorm vekst i kompetanse og fagarbeidere for å kunne lykkes med det grønne skiftet. Denne problemstillingen vil bli tilegnet ekstra oppmerksomhet gjennom Europakommisjonens kompetanseår for 2023, «European Year of Skills». Den tredje pilaren i planen vil fokusere på dette. 

Pilar 4: Handel 

Den fjerde pilaren setter fokus på globalt samarbeid for å få handel til å fungere i det grønne skiftet. Dette med utgangspunkt i prinsippene om rettferdig konkurranse og åpen handel. EU ønsker å bygge på samarbeidet med eksterne partnere og Verdens Handelsorganisasjon (WTO). For å lykkes med dette, vil Europakommisjonen fortsette å utvikle EUs nettverk av frihandelsavtaler og andre former for samarbeid med partnere.

Europakommisjonen vil også utforske etableringen av en Critical Raw Materials Club, som samler råvareforbrukere og ressursrike land. Dette for å verne om global forsyningssikkerhet gjennom en konkurransedyktig og diversifisert industriell base.

– Vi europeere må også bli bedre til å pleie vår egen clean-tech industri 

European Green Deal Industrial Plan ble kunngjort av Kommisjonspresident von der Leyen i hennes tale til World Economic Forum i Davos i januar 2023. Von der Leyen presenterer planen som et initiativ for EU til å skjerpe sitt konkurransefortrinn gjennom clean-tech- investeringer, samt å fortsette å lede an på veien mot klimanøytralitet. Ett av hovedargumentene i talen, er at Europa må jobbe for å bli mindre avhengige av andre.

- Vi europeere må også bli bedre til å pleie vår egen clean-tech industri, sa von der Leyen. 

Les mer om EUs Green Deal Industrial Plan her.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/EPA

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.