EU MED PLAN OM NULLFORURENSNING I LUFT OG VANN INNEN 2050

4.11.2022

Onsdag 25. oktober presenterte Kommisjonen en ny lovpakke for nullforurensning i luft og vann. Innen 2030 skal luftforurensningen være kraftig redusert, og innen 2050 skal luften være helt ren. Avløpssektoren skal bli energinøytral i 2040 og kommuner skal i større grad bli ansvarlig for behandling av avløpsvann.  

I dag er luftforurensning en direkte årsak til nesten 300 000 årlige premature dødsfall i Europa. Ifølge Kommisjonen vil forslaget redusere antall dødsfall forårsaket av svevestøv med 75 prosent i løpet av ti år. 

Nullforurensning i luft innen 2050 

I forslaget går Kommisjonen inn for å halvere den årlige grenseverdien for svevestøv i Europa, men overlater til hvert enkelt medlemsland å bestemme hvordan dette målet skal nås. Det vil også bli lettere for folk som sliter med helseplager som følge av luftforurensning å kreve kompensasjon. Kommisjonens mål er å vesentlig bedre luftkvalitet innen 2030 og nå null luftforurensning senest i 2050.  

Renere hav, elver, innsjøer og grunnvann 

Kommisjonen legger også fram en rekke forslag som skal bedre håndteringen av avløpsvann i byene, noe som vil bidra til renere hav, elver, innsjøer og grunnvann. Avløpsvann skal nyttiggjøres som ressurs og det foreslås at avløpssektoren blir energinøytral innen 2040. Mer gjenbruk av slam skal gå inn som ledd i en sirkulær økonomi. Blant annet pålegges produsenter å betale for kostnadene ved å rense avløpsvann for rester av legemidler og kosmetikk. I tillegg foreslår Kommisjonen å utvide listen over vannforurensende stoffer. Listen skal kontrolleres strengere i både innsjøer og grunnvann. 

I en rapport skriver miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Birthe Ivars, at forpliktelsen om å behandle avløpsvann utvides til kommuner med minst 1000 innbyggere (i dag er grensen 2000). Det er blant annet foreslått krav om rensing av næringssalter, nye standarder for mikroforurensing og bedre overvåkning av forekomster av mikroplast. 

Videre skriver miljøråden at for å bekjempe kraftig regn som en følge av klimaendringene innføres det krav om integrerte vannforvaltningsplaner i større byer. Dette omfatter også overvåkning av innholdet av virus i avløpsvann, for eksempel CoV-SARS-19 og antibiotikaresistens.

Veien videre  

EU-kommisjonens forslag skal nå til behandling i EU-parlamentet og blant EUs medlemsland gjennom ordinær lovgivningsprosess. Forslagene er markert som EØS-relevante.

Lovpakken har fått kritikk for å ikke sette like strenge krav som Verdens Helseorganisasjon (WHO). Samtidig strever flere europeiske land og byer med å etterfølge EUs eksisterende krav til luft- og vannkvalitet. Det har også tidvis vært gjeldende for større norske byer. 

Les mer om forslaget på EU-kommisjonens nettsider her og om miljøråd Birthe Ivars sin rapport her.

Foto: Lukasz Kobus

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.