EU Green Week– et nordisk perspektiv på hvordan vi kan bygge mer bærekraftig

17.6.2022

De nordiske hovedstadsregionene inviterte 2. juni til et seminar på Norges Hus om sirkulær konstruksjon under årets EU Green Week. Seminaret tok utgangspunkt i konkrete eksempler, og det ble diskusjon om løsninger og utfordringer når det kommer til reparasjon, gjenbruk og resirkulering av materialer ved byggeprosesser. 

Bygg- og rivningssektoren genererer et av de største avfallsvolumene i Norden og i EU. Ifølge Europakommisjonen står sektoren for 35 % av avfallet i unionen, og ca. en tredjedel av drivhusgassutslippene. 

Byer, fylkeskommuner og kommuner spiller en viktig rolle i å nå målet om lavere utslipp i byggesektoren, noe moderator Louise Coffineau, EU-rådgiver innen miljø hos Eurocities, understreket i sin introduksjon. Lokale myndigheter forvalter et stort antall eiendommer med ansvar for byplanlegging og byggetillatelser, og må derfor være sentrale i implementeringen av de målene som settes på EU-nivå. 

Flere initiativ har de siste årene blitt lansert på EU-nivå for å omstrukturere byggesektoren. Philippe Moseley fra Europakommisjonen presenterte kommisjonens arbeid på dette området, med spesielt fokus på overgangen til en grønn, digital og fleksibel byggesektor. 

Gladsaxe kommune, nordvest for København, presenterte deretter sitt arbeid med å bygge verdens første sirkulære og svanemerkede barnehage. Arkitekt Helen Glindvad Kristensen fortalte at da den tidligere barnehagen hadde blitt revet, hadde flere av materialene, blant annet flis, trebjelker og betong, blitt brukt til å bygge den nye barnehagen. Dette gjorde at både avfallsmengder og CO2-utslippet ble betraktelig lavere. I tillegg til å være et sirkulært bygg, er barnehagen også svanemerket, noe som betyr at aspektet rundt bærekraft, miljø og godt inneklima skal være gjennomgående i alle deler av prosessen og i materialvalg

Fra Stockholm presenterte Jonathan Hummelman fra Miljøforvaltningen den nylig vedtatte handlingsplanen for sirkulær konstruksjon. I tillegg fremhevet Hummelmann en rekke eksempler på sirkulær byggepraksis fra Stockholmsregionen, deriblant hvordan stålbjelker ble gjenbrukt da selskapet Familjebostäder bygde boliger i Farsta. Videre så gav klimarådgiver for regionrådet i Helsinki, Pia Tynys, innsikt i regionens arbeid med å skape et sirkulært økosystem, «circular valley», for å fremme systemforandringer koblet til sirkulærøkonomi. 

Seminaret ble avsluttet med en presentasjon fra Eivind Merok, prosjektleder for Biovalley i Innlandet fylkeskommune. Biovalley er et offentlig initiativ som skal være pådriver for etablering, investeringer, gode rammevilkår og kompetansedeling innen grønn næring og omstilling i Innlandet. Merok fortalte om arbeidet med blant annet tre i byggesektoren, der ett av de pågående prosjektene, SirkTRE, har som mål å utvikle en fornybar ressursbruk i skog- og trenæringen

Gikk du glipp av seminaret? Det ble gjort opptak av arrangementet, som du kan se her

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.