“Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering”

Har din kommune utfordringer som dere ønsker å løse ved hjelp av digitalisering? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forsknings- og innovasjonspartnere i eller utenfor Norge? Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsaktører som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler og se på muligheter for samarbeid. Man får også en mulighet til å pitche et prosjekt eller idé!

Foreløpig program finner du her.

Registrering her.

Påmeldingsfrist: 31. mai 2019

Tid: 4. juni kl. 10.00-16.00

Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Rom Frisch 1, 2