Webinar: ”One hour with Europe”

Kunnskapskontoret i Brussel og NTNUs Brussel-kontor arrangerer månedlige webinarer med overskriften ”One hour with Europe”. Det neste i rekken arrangeres 24. november med tema forskning og innovasjon. 

”Towards a European Research Area: The new ERA for Research and Innovation Strategy” er tittelen på det neste webinaret i serien ”One hour with Europe”. Hver måned vil det timelange webinaret ta opp et bredt spekter av ulike aktuelle temaer i EU.  

European Research Area (ERA) er EUs ambisjon om å skape et indre, grenseløst marked for forskning, innovasjon og teknologi i Europa, og den 30. september lanserte Europakommisjonen et sett med nye prioriteringer for ERA. Hvordan vil disse prioriteringene påvirke det kommende rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horisont Europa? Denne månedens gjest er Anna Panagopoulou, fungerende direktør for ”Research & Innovation Outreach Directorate” i Europakommisjonens DG Research and Innovation”. 

Tid: 24. november kl. 09.30-10.30 

Invitasjon med program finner du her. 

Påmelding innen 23. november her.