Webinar: Et hav av muligheter for offentlig sektor

Kunnskapskontoret i Brussel arrangerer fredag 13. november webinar om de nye kunnskapsprogrammene til EU og hva disse kan tilføre norske kommuner og fylker. 

EUs neste syvårsbudsjett starter ved årsskiftet – og med det et nytt sett av programmer og ordninger. Som EØS-medlem har Norge tilgang til mange av finansieringsordningene til EU.  

I dette webinaret vil hovedfokuset være på de av EUs programmer som finansierer forskning, innovasjon og utdanning, og da først og fremst Horisont Europa og Erasmus+, men det vil også være innlegg om andre relevante ordninger. Felles for programmene er at de dekker mange sektorer og målgrupper. 

Det vil blant annet være innlegg fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Europakommisjonen om hva som er nytt, og om hvordan programmene vil spille sammen. I tillegg får vi høre fra andre aktører (deriblant Oslo kommune) med erfaring i europeiske programmer.  

Webinaret vil sendes via Zoom, og vil være på engelsk. 

Programmet er utviklet i nært samarbeid med de norske regionskontorene i Brussel og NHO og KS i Brussel. 

Program finner du her

Påmelding her