Viken hjelper kommuner til EU-støtte

Nå kan kommuner i Viken få støtte til internasjonalt samarbeid. Viken fylkeskommune utlyser støtte på 50.000 kroner til kommuner i fylket som vil delta i EU-programmer. 

Målet med utlysningen er at kommunene skal få midler fra EU-programmene for å samarbeide internasjonalt og dermed løse lokale utfordringer. I 2021 starter en ny programperiode som varer ut 2027. Her er det mange ulike programmer som kan bidra til å løse lokale utfordringer og bidra til regional utvikling.  

Samarbeid eller prosjekter kan for eksempel være innenfor næringsutvikling, kultur, innovasjon i offentlig sektor, eller innenfor utdanning og helse. Oppfølging vil bli gitt og spisset inn på sektorer etter behov. 

Søknadsfrist 16. november. 

Les mer på viken.no.