Vestfold deltar i H2020-prosjekt om kulturarv

Vestfold fylkeskommune er partner i Horisont 2020-prosjektet ”HYPERION” som skal forske på hvilke konsekvenser klimaforandringer har for våre kulturminner.

Prosjektet skal overvåke historiske områder som kan skades av klimaendringer og det er valgt ut områder med kulturminner fra forskjellige klimasoner og materialbruk i Europa. Slottsfjellområdet i Tønsberg er et av disse områdene sammen med gamlebyen på Rhodos, Venezia og Granada.

Prosjektet har 19 partnere fra 8 ulike europeiske land med en total ramme på ca 6 mill euro og skal gå over 3,5 år med oppstart i mars/april.

Les mer om prosjektet her.

Foto: Rune Nordseter; Slottsfjellområdet med Heierstadstua.