Vær med på å forme Europas fremtid – European Research and Innovation Days 2020

European Research and Innovation Days er Europakommisjonens årlige flaggskipsarrangement som samler politiske beslutningstakere, forskere, gründere og borgere for å diskutere og forme fremtiden for forskning og innovasjon i og utenfor Europa. I år blir arrangementet heldigitalt og vil foregå fra 22.-24. september.  

Med samfunnene våre som gradvis åpner seg etter nedstengning, må vi sikre at overgangen til et post-korona samfunn er bærekraftig, inkluderende og motstandsdyktig. Her vil forskning og innovasjon være nøkkelen. 

De virtuelle sesjonene vil la deltakerne komme med innspill om hvordan forskning og innovasjonspolitikk kan bidra til å fremme Europas gjenreisning og bane vei for en grønn, digital og motstandsdyktig fremtid. Årets arrangement vil inneholde tre dager med intensiv politikkutvikling, tankevekkende paneler og muligheter for matchmaking. 

Registrering åpner i begynnelsen av september! 

Mer informasjon finner du her

Program finner du her