Utdanning

EU har ingen felles utdanningspolitikk. Medlemslandene har ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer, men samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrensene. EUs rolle på utdanningsområdet er å legge til rette for og støtte samarbeid om utdanning. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.

Det viktigste programmet for norske aktører innen opplæring er Erasmus+, EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Programmet retter seg mot alle utdanningsnivå:

  • Erasmus+ for skole og barnehage
  • Erasmus+ for fag- og yrkesopplæring
  • Erasmus+ for videregående opplæring
  • Erasmus+ for høyere utdanning
  • Erasmus+ for voksenopplæring

Ønsker du å vite mer om europeisk utdanningssamarbeid eller trenger du tips for å komme i gang? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen på sjur@osloregion.org eller
+32 499 83 51 99.