Urban Future Global Conference i Oslo

Den 22-24. mai 2019 avholdes Urban Future Global Conference (UFGC) i Oslo. Dette er et av hovedarrangementene under miljøhovedstadsåret, og arrangøren forventer om lag 3000 deltakere fra 60 land. Den 22. mai kl 16.00-18.30 inviterer Oslo kommune til prosjektutviklingsverksted for Horisont 2020 i samarbeid med Forskningsrådet og Eurocities. Arrangementet er en del av hovedprogrammet under UFGC.

Tema for verkstedet er:

·       Nullutslippsbyer (carbon neutral cities with improved air quality)

·       Grønne transportløsninger (cities as nodes for clean and smart mobility)

·       Bedre helse og velvære i urbane strøk (actions for improving urban health and wellbeing)

·       Inkluderende kommunale tjenester og varer (new forms of delivering public goods and inclusive public services)

Målet for verkstedet er å diskutere og skape ideer til internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. Verkstedet er en unik mulighet for å utvikle banebrytende løsninger på sentrale utfordringer som vi står over for i dag, og for å utfordre europeiske byer på løsninger for det grønne skiftet. 

Verkstedet er rettet mot europeiske byer og kommuner og nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Klikk her for mer informasjon.

Verkstedet krever separat registrering med frist 13. mai.

Kontaktinformasjon arrangøren: Tiina Ruohonen, mobil 90983161, epost tiina.ruohonen@byr.oslo.kommune.no.