Toppmøte om kunnskapsbasert fornyelse i offentlig sektor

Omsorgsbygg jobber strategisk med utvikling og implementering av ny kunnskap gjennom blant annet EUs forskningsprogrammer.

-Det er spennende at vi blir invitert til å dele våre erfaringer av regjeringen, sier seniorkonsulent i Omsorgsbygg Lene Lad Johansen, som var blant de inviterte til regjeringens toppmøte.

Den 5 Februar inviterte Statsminister Erna Solberg til toppmøte om kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor. Regjeringen ønsker innspill på hvilken rolle forskning kan spille for å få til en kunnskapsbasert fornyelse, og forbedre tjenestene i offentlig sektor. Erna Solberg samlet ifølge henne selv «de klokeste hodene innen norsk forskning og innovasjon», I tillegg til Omsorgsbygg var flere statsråder og toppledere fra forskning og statlige etater til stede.

Omsorgsbygg har fire pågående EU-prosjekter og har fokus på å ta i bruk resultatene fra forskningsprosjektene i egen organisasjon. Blant innspillene Omsorgsbygg hadde var viktigheten av å komme fra pilotprosjekter til å implementere erfaringene. – Vi er ikke med i EU prosjekter for et godt resultat én gang, vi må evne å bruke resultatene for å heve kvaliteten på egne tjenester, sier Johansen.

Mange tok til orde for viktigheten av tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor, og for en videreutvikling av nasjonale møteplasser. Regjeringen tar med seg innspillene videre i sitt arbeid med kunnskapsbasert fornyelse.

Foto Lene Lad Johansen

Fornøyd: Johansen mener det er viktig å ta med seg kunnskapen videre.