Tilskudd til internasjonale forprosjekter

Viken viser vei. Internasjonalt samarbeid er et verktøy for regional utvikling. Nå stiller Viken fylkeskommunen midler til rådighet for å stimulere til mer internasjonalt samarbeid. Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. 

Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Derfor lyste fylkeskommune i begynnelsen av april ut en ny ordning for internasjonale forprosjekter. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrom til å sette i gang de oppstartsprosessene som er nødvendige for deltakelse i EU-programmene, Interreg og/eller EØS-ordningen.

Ordningen utlyses som en del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i forbindelse med korona-situasjonen. 

Løpende søknadsfrist! 

For mer informasjon,
besøk Viken fylkeskommunes hjemmeside.