Studie av valgresultater i Europaparlamentet og nasjonale valg i Europa

Europaparlamentet har nylig publisert en tredje versjon av studien ”Review of European og National Election Results”, hvor man gjennomgår resultatene i europeiske og nasjonale valg. Den første versjonen av rapporten tok for seg det europeiske valget i mai 2014, samt et historisk tilbakeblikk på valg i Europaparlamentet og ulike nasjonale valg i Europa siden 1979. Den andre versjonen så på endringer i sammensetningen av Europaparlamentet fra juli 2015 til februar 2016. I denne versjonen tar man for seg endringer fra februar til juli 2016 og resultatene fra nasjonale valg i EUs medlemsland frem til juli 2016.

Rapporten fokuserer i hovedsak på tre spørsmål. Det første handler om kjønnssammensetningen av politikere. I juli 2016 er det 63 prosent menn og 37 prosent kvinner som er medlemmer i Europaparlamentet. Det andre spørsmålet dreier seg om hvordan antallet nasjonale partier representert i Europaparlamentet har forandret seg. I perioden juli 2014 til juli 2016 har dette antallet økt fra 203 partier representert av 751 parlamentarikere til 206 ulike partier. For det tredje vil rapporten vise hvordan de ulike nasjonale valgene i Europa påvirker den politiske situasjonen i medlemslandene.

Her finner du rapporten.

Tekst: Andreas Løhren