Stort Horisont 2020-prosjekt til HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal koordinere et stort forskningsprosjekt som har fått tildelt omkring 35 millioner kroner fra forskningsprogrammet Horisont 2020.

Prosjektet ”RRI Practise” er en del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 og skal se nærmere på hvordan forskning og innovasjon bør utvikles i tråd med samfunnets behov og verdier. Fagfeltet heter ”Ansvarlig Forskning og Innovasjon” eller ”Responsible Research and Innovation” (RRI) og har vært på EUs agenda i flere år.

Forskerne ønsker å finne ut hvordan RRI-begrepet faktisk settes ut i praksis ved institusjoner som forsker og finansierer forskning. I Norge er det HiOA selv og Forskningsrådet som skal studeres, med tilsvarende studier i 11 ulike land i Europa og utenom. De vil se på områder som etikk, involvering av offentligheten i forskning, åpen tilgang til forskningsresultater, kjønnsbalanse, mangfold og bedre forståelse av vitenskap blant allmennheten i forskning og innovasjon. Hensikten er å analysere barrierer og drivkrefter i gjennomføring av RRI-praksiser i ulike nasjonale og organisatoriske sammenhenger, slik at RRI-satsinger kan bli mer effektive og kraftfulle.

HiOA har lenge jobbet med ansvarlig forskning og innovasjon knyttet til spørsmål om etikk og styring av nye teknologier som bioteknologi, nanoteknologi og IKT. De blir nå koordinator for prosjektet som har partnere fra Tyskland, England, Frankrike, Nederland, Italia, Bulgaria, Kina, India, Brasil, USA og Australia.

Koordinator og forskningssjef ved Arbeidsforskningsinstituttet på HiOA Ellen-Marie Forsberg mener prosjektet er en fantastisk sjanse til å samarbeide med noen av de beste på feltet. –”Dette vil bidra til at RRI blir mer enn bare flotte ord, men noe som faktisk virker i praksis, sier Forsberg.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren