State of the Energy Union

En nylig gjennomgang av EUs energiunion viser hvilke resultater man har kommet fram til i løpet av de siste ni månedene, og retter søkelys mot hvilke problemstillinger man må ha særlig fokus på når man snart går inn i et nytt år.

Dette er den første statusrapporten som har blitt foretatt om energiunionen, og det første steget mot å måle og overvåke den. Den beskriver blant annet implementeringsmekanismer og anbefalinger på veien mot en mer forutsigbar og stabil energipolitikk i EU, og gir veiledning til nasjonale klima- og energiplaner.

Statusrapporten legger vekt på at regioner og kommuner er viktige aktører i energiunionen, ettersom det er her endringene i hovedsak vil bli foretatt. Det er disse som muliggjør EUs energipolitikk, og det er viktig med lokale tiltak for å nå klimamålene. Til dette har Kommisjonen planlagt å lansere en ny Covenant of Mayors, med formål om å oppmuntre lokale myndigheter over hele verden til å gjennomføre klimatiltak

Overgang til renere energi

Fornybar energi er et hett tema i Europa om dagen. Det er mye fokus og aktivitet på området, noe som vektlegges i rapporten. Investeringer er avgjørende for en overgang til fornybar energi, og minst 20 prosent ev EUs budsjett for 2014-2020 er klimarelevant. I tillegg er European Structural and Investment Fund viktige, hvor flere prosjekter innenfor fornybar energi har blitt godkjent.

Rapporten tar i tillegg for seg EUs bidrag til klimakonferansen i Paris senere denne måneden, blant annet ved å fokusere på hvilke tiltak som er nødvendig for å følge opp forpliktelsene man bestemmer seg for her. Derfor har Kommisjonen blant annet planlagt å komme med forslag om å gjennomføre en betydelig reduksjon av klimagasser for sektorer som faller utenfor kvotehandelssystemet, som i hovedsak vil si areal- og skogbruk. Avkarbonisering av transportsektoren forblir viktig, og nå holder man blant annet på med en revurdering av tester for utslipp av kjøretøy i EU.