Smart Innovation Østfold lander Norges største EU-prosjekt innen energi

Tolv europeiske aktører, hvorav fem er norske, har blitt tildelt 125 millioner kroner i det største norsk-ledede Horisont 2020-prosjektet innen energi noensinne.

Prosjektet ”INVADE” tar for seg Big Data-teknologi og skal løse køproblemene i det europeiske strømnettet. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold (koordinator), Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Av de tildelte midlene vil hele 68 millioner kroner gå til de norske partnerne.

Næringssjef i Østfold fylkeskommune Anne Katrine Wold mener tildelingen er imponerende. -”Kokurransen om midler fra Horisont 2020 er knallhard og bare en liten andel av prosjektene som søker får gjennomslag. At vi har et innovasjonsmiljø i Østfold med kompetanse til å drive så store og banebrytende prosjekter er en inspirasjon for næringslivet i fylket, og for fylkeskommunen som samarbeidspartner”, sier Wold.

Ny teknologi

INVADE vil utfordre det eksisterende kraftmarkedet og endre måten energi brukes, lagres og produseres på. Målet er at mer fornybar energi skal mates inn i strømnettet gjennom å innføre nyskapende IT-systemer. Bruk av elbiler til strømlagring skal også utvikles i prosjektet, noe som vil spare energiselskapene for dyre investeringer i utvidelse av strømnettet. Dette vil komme forbrukerne til gode i form av lavere strømpriser.

Prosjektet vil vare i tre år med pilotprosjekter i fem ulike europeiske land, blant annet i Norge og Nederland. Dette er de to landene med høyest andel elbiler i verden. De ulike partnerne har unik ekspertise innen energi, IT og teknologi, og gir et godt utgangspunkt for tverrfaglig forskning, innovasjon og forretningsutvikling.

Olje- og energiminister Tord Lien mener det er meget gledelig at INVADE-prosjektet er tildelt betydelige midler fra Horisont 2020-programmet. -”For å skape et bærekraftig energisystem for fremtiden i Europa er vi helt avhengig av å skape og ta i bruk slike innovative energiløsninger som dette prosjektet arbeider med”, sier ministeren.

Oversikt over partnere i prosjektet:

 • Smart Innovation Østfold AS (Norge, koordinator)
 • Universitat Politècnica de Catalunya – CITCEA (Spania)
 • Norwegian University of Science and Technology (Norge)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT oy (Finland)
 • eSmart Systems AS (Norge)
 • NewEn Projects GmbH (Tyskland)
 • Albena JsCo (Bulgaria)
 • Schneider Electric Norway (Norge)
 • LYSE (Norge)
 • Estabanell y Pahisa Energia (Spania)
 • ElaadNL (Nederland)
 • GreenFlux ASSETS B.V. (Nederland)

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren