Revisjon av luftkvalitetsdirektiv

Europaparlamentet og Rådet er enige om å halvere dødstallene relatert til dårlig luftkvalitet, men blir kritisert for å utelate metanutslipp.

Den 30. juni ble Europaparlamentet og Rådet enige om å revidere ”National Emission Ceilings Directive” med mål om å halvere dødstallene relatert til dårlig luftkvalitet. Hvert år dør 400.000 europeiske borgere som følge av luftforurensning.

Nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (VOC) er gasser som bidrar til dårlig luftkvalitet og faller inn under direktivet. Innen 2030 skal utslipp av disse reduseres med 49,6 prosent, et kompromiss mellom Europaparlamentet (52%) og Rådet (48 %). Etter omfattende lobbyvirksomhet fra landbrukssektoren, er det ikke foreslått grenser for metanutslipp, en klimagass som også bidrar til luftforurensning.

Fleksibelt

Kompromisset gir medlemslandene fleksibilitet på en rekke områder. Svingninger i forurensningsnivået vil bli tolerert, og landene er ikke forpliktet til å rapportere konsekvent om reduksjon i utslipp. Miljøorganisasjonen France Nature Environment kritiserer Parlamentet og mener det er ”skuffende at industrien og konvensjonelt landbruk får fordeler som går på bekostning av helsen til europeiske borgere. Det kan koste så mye som 10.000 menneskeliv i året”.

Generalsekretær Anna Lisa Boni i Eurocities reagerer også på avtalen og mener fleksibiliteten vil gi medlemslandene mindre insentiv for å oppnå direktivets mål. Hun er bekymret for at byenes innsats vil bli svekket hvis nasjonale myndigheter er i stand til å bruke smutthull for å unngå sine forpliktelser.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren