Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020

Denne uken ble regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020 lagt frem. Arbeidsprogrammet følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 og tar for seg de viktigste EU-sakene det kommende året, herunder European Green Dealvidereutvikling av det indre marked og sikkerhets- og forsvarssamarbeid.  

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 har to hovedbudskap: Det første er at samarbeidet skal bidra til å virkeliggjøre visjonene regjeringen har for vår del av verden: Et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa og et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer. Det andre budskapet er at regjeringen skal føre en effektiv europapolitikk. 

Denne strategien blir fulgt opp med årlige arbeidsprogram som tar for seg de viktigste EU-sakene det kommende året. Arbeidsprogrammet ble lagt frem 11. februar. 

Les mer om saken her.