Prosjektutvikling

EU-programmer 2014-2020

Gjennom EØS-avtalen har norske aktører anledning til å delta i EU-programmer hvor man kan få delfinansiering til utvekslings, utviklingsprosjekter eller nettverksarbeid. EU-programmene dekker områder som forskning og utvikling, utdanning, kultur, det sosiale området, energi, IKT, sivilt beredskap, innovasjon osv.

Nye utlysninger for Creative Europe finner du her.

Nye utlysninger for Horizon2020 finner du her.

Nye utlysninger for ERASMUS+ finner du her.

Nye utlysninger for EaSi finner du her.

Nye utlysninger innen EØS-midlene finner du her.

 

EU-finansiering til ditt prosjekt?

Ved å samarbeide i et felles prosjekt med europeiske kollegaer vil din virksomhet få innblikk i andre løsninger på felles problemstillinger, faglig påfyll, ny kompetanse og personalmessig inspirasjon.

Europakontoret tilbyr sine medlemmer:

  • Informasjon om aktuelle EU-programmer
  • Distribusjon av partnersøk fra europeiske regioner
  • Veiledning i utvikling av en prosjektidé (prosjektidéskjema)
  • Hjelp til å finne prosjektpartnere (partnersøkskjema)Ta kontakt med Europakontoret for å diskutere din prosjektidé!

Nyttige råd og tips ved deltakelse i EU-prosjekter