Profilering på Europakontoret

Visuell profilering og kunst fra Osloregionen i Brussel 

Er det kunstnere og andre aktører i regionen som ønsker å vise seg frem for et europeisk publikum? Osloregionens Europakontors lokaler brukes flittig til seminarer, mottakelser og møter, og kan være et utstillingsvindu for våre medlemmer. 

Osloregionens Europakontors lokaler i Brussel er nyoppusset i 2019 og ligger i hjertet av EU-kvarteret.  Kontoret fremstår moderne og lyst med hvite vegger og store overflater, og egner seg godt for visuell profilering av Osloregionen og fremvisning av kunst.  

Hva kan vi tilby? 

  • Et utstillingsvindu sentralt i Brussel som ukentlig blir besøkt av et norsk/internasjonalt publikum 
  • Lokaler som egner seg til å vise frem både fysiske kunstgjenstander og film- og bildespill (kan vises i foajeen på en tilegnet hvit vegg gjennom en prosjektor) 
  • Åpning/vernissage med profilering ut mot Europakontorets nettverk og kontakter 

Rammer for utstilling i Brussel: 

  • En utstilling kan vare i opp til 3 måneder (må være tilknyttet Osloregionens Europakontors medlemmer) 
  • Medlemmer sørger for/bekoster transport, logistikk, evt. forsikring og andre kostnader 
  • Sekretariatet har ingen kunstfaglig kompetanse, men vil vurdere om utstillingen er i tråd med Europakontorets designprofil og verdier  

Interessert? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhrenandreas@osloregion.org