Prioriteringer for Romanias formannskap i EU våren 2019

Den 1. januar tok Romania over formannskapet i EU og øverst på agendaen står fellesskap og europeiske verdier.

Romania har opplevd stor økonomisk fremgang siden de ble medlem av EU i 2007 og har i dag svært lav arbeidsledighet. Likevel har det vært høstet tvil om Romania er klar for å ta over formannskapet i EU da landet politisk er preget av korrupsjon og ustabilitet. Romania vil lede formannskapet i en svært viktig periode for EU med Brexit i mars og valg i Europaparlamentet i mai.

Romania fokuserer på felleseuropeiske verdier og ønsker å styrke økonomisk, sosial og territorial samhørighet og har fire hovedtemaer i sitt program:

  • Et integrert Europa
  • Et tryggere Europa
  • Europa som en sterkere global aktør
  • Et Europa med felles verdier

De fire prioriteringene tar utgangspunkt i globale utfordringer hvor det er ventet at EU vil ta et større internasjonalt ansvar.

Les alt om Romanias formannskap i EU her.