Prioriteringene for Kroatias formannskap i EU

Fra 1. januar til 30. juni 2020 vil Kroatia for første gang ha formannskapet i EU med mottoet «Et sterkere Europa i en verden av utfordringer». 

I denne seksmåneders-perioden vil Kroatia lede Rådets arbeid (etter Finland og etterfulgt av Tyskland) i en tid hvor EU er i betydelig endring, med ny Europakommisjon og en mulig Brexit. Ujevn økonomisk utvikling, klimaendringer, økt migrasjon og voksende populisme er bare noen av utfordringene verden står overfor, og kun et sterkt Europa kan sammen takle disse.  

I forrige uke ble følgende fire hovedprioriteringer lagt frem under et frokostseminar i regi av tenketanken European Policy Centre i Brussel:  

  • Et Europa i utvikling 
  • Et digitalt påkoblet Europa 
  • Et Europa som beskytter 
  • Europa som en innflytelsesrik global aktør 

Det kroatiske formannskapet vil ta med seg den nye kommisjonens prioriteringer og program i sitt arbeid og jobbe for å oppnå enighet om EUs langtidsbudsjett så raskt som mulig (selv om mange frykter at dette først vil bli avgjort neste høst). Ellers vil det bli gjort en innsats for å styrke pilaren for sosiale rettigheter. Vest-Balkan vil ha en spesiell betydning i formannskapet, og i mai vil det bli arrangert et EU-toppmøte om dette emnet. 

Kroatia er interessert i tiltak som kan øke Europas fødselsrate siden halvparten av EUs medlemsland står overfor demografiske problemer, de fleste av dem fra Øst-Europa. I tillegg vil Kroatias formannskap jobbe for et Europa som kobles sammen og hvor transport, energi og digital infrastruktur videreutvikles. 

Les mer om prioriteringene her

Hvordan fungerer formannskapet i EU? Les mer her