Osloregionens Europakontors årsmøte 2020

Årets årsmøte ble noe annerledes enn planlagt grunnet korona-situasjonen. Studietur til den belgiske byen Gent måtte vike for et digitalt årsmøte fra et tredvetalls hjemmekontor på hele Østlandet.

Osloregionens Europakontors årsmøte fant sted digitalt gjennom Teams den 29. mai med over 30 deltakere. Her ble blant annet Europakontorets handlingsplan for 2020-2021 vedtatt, nytt styre valgt og årsmeldingen lagt frem. Årsmeldingen gir en omfattende beskrivelse av kontorets virksomhet for 2019, og ble godt mottatt. Det nye styret består av følgende: 

Faste: 

 • Anne-Marte Kolbjørnshus, leder, Innlandet fylkeskommune 
 • Marte Ingul, nestleder, Oslo kommune 
 • Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune 
 • Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune 
 • Jarle Tommy Bjerkholt, Universitetet i Sørøst-Norge (Ikke på valg) 
 • Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (Ikke på valg) 
 • Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune (Ikke på valg) 

Vara: 

 • Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 
 • Erna Ansnes, Oslo kommune 
 • Johan Edvard Grimstad, Viken fylkeskommune 
 • Johannes Wahl Gran, Lillehammer kommune 

 • Anne Ullmann, OsloMet (Ikke på valg)
 • Per-Gunnar Sveen, Innlandet fylkeskommune (Ikke på valg)
 • Jørgen Vik, Skedsmo kommune (Ikke på valg)
Foto: Screenshot fra årets årsmøte på Teams.

I tillegg ble det lagt frem et knippe orienteringssaker: 

 • Webinar om Green Deal og Horisont 2020-utlysninger 
 • Arrangementer i Brussel i 2020: EUSEW, EWRC, EU Green Week, Erasmus+ prosjektworkshop, Lynkurs i EU/EØS 
 • Ny nettside 

Årsmeldingen finner du her. 

Presentasjonen som ble holdt finner du her.