Osloregionens Europakontor flytter til MESH i Tordenskiolds gate

Den 1. november flyttet Osloregionens Europakontor fra Galleri Oslo til nye lokaler i Tordenskiolds gate 2.  

Osloregionens Europakontors ansatte ved Oslo-kontoret har siden mai 2016 hatt arbeidssted i Akershus fylkeskommunes lokaler i Schweigaards gate 10. Siden 2017 har vi vært samlokalisert her med Østlandssamarbeidet og Samarbeidsalliansen Osloregionen. Før dette delte Europakontoret arbeidssted med blant andre Oslo Business Region og Osloregionen på Fridtjof Nansens plass 3. Osloregionens Europakontors medarbeider i Oslo har også tidligere hatt kontorplass på Oslo Rådhus, og i Olav Vs gate 4.  

 

Foto: Bak dette vinduet har medarbeidere i Osloregionen og Osloregionens Europakontor sin kontorplass

 

Når Osloregionens Europakontors medarbeider i Oslo flytter fra Galleriet er det fordi vi ønsket å fortsette kontorfellesskapet med Osloregionen, som på sin side trengte mer kontorplass. Akershus fylkeskommune, som for tiden også trenger flere kontorer i forbindelse med Viken-sammenslåing, kunne ikke tilby økt kontorkapasitet. Europakontoret og Osloregionen har sammen befart og vurdert 10 ulike steder, og etter en grundig vurdering konkluderte vi med at lokalene som MESH tilbyr er best egnet. MESH ble etablert som et av Norges første «coworking community», og har som ambisjon å være en blanding av et coworking-kontor og et kulturhus for innovasjon. 

 

Foto: MESH er Norges første coworking community

 

Lokalene ligger tett på kollektivknutepunktet Nationaltheatret, er et steinkast unna Oslo Rådhus, og er de samme lokalene som Oslo Business Region holder til i dag, i tillegg til en rekke kreative start-up miljøer med base i Osloregionen. 

Mesh har gode møterom til vår disposisjon, men vi vil også avholde møter hos medlemmene, som på Galleriet hos AFK/Viken, på Rådhuset i Oslo, og hos evt. andre.  

Ses vi snart på MESH?!? 

Les mer om MESH her.

Foto: MESH har en kafé åpen for alle

Foto: MESH tilbyr fleksible arbeidsplasser for sine medlemmer

 

Foto: Utsikt fra takterrassen

Foto: MESH i Tordenskiolds gt 2