OsloMet lykkes i Horizon2020

OsloMet – storbyuniversitetet har høy tilslagsprosent i Horisont 2020. Vi lykkes fordi vi svarer godt på EUs samfunnsutfordringer, sier prorektor for forskning og internasjonalisering, Morten Irgens.

Det er både vanskelig og prestisjefylt å få støtte til forskningsprosjekter gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. OsloMet har i løpet av få år klart å øke antall søknader betraktelig og samtidig opprettholdt en svært god tilslagsprosent. Hele 17,6 prosent av søknadene OsloMet deltar på får tilslag i Horisont 2020, viser en beregning Forskningsrådet har gjort for OsloMet.

Forskning som virker

EU satser tungt på forskning og innovasjon, og dagens rammeprogram forventer at forskningsprosjektene skal levere resultater som samfunnsliv og industri kan ha praktisk nytte av.
– OsloMets varemerke er praksisnær forskning som er i takt med samfunnets og arbeidslivets behov. Vår profil er en nesten perfekt match med Horisont 2020s innretning og fokus på samfunnsutfordringer. Det er en av grunnene til at OsloMet lykkes så godt, forklarer Irgens.
Det er særlig innen del-programmet «Societal challenges» at OsloMet lykkes. Her godkjennes hver fjerde søknad fra OsloMet. Gjennomsnittet er én av åtte, ifølge Europakommisjonen.
– Dette er strålende tall som viser at våre forskningsmiljøer leverer svært gode prosjektsøknader og det er svært gledelig å se at stadig flere finner nøkkelen til suksess i EUs forskningsprogrammer, slår Irgens fast.

Støtteapparat

De siste årene har OsloMet hatt omtrent 50 prosent årlig økning i antall søknader, og regner med en tilsvarende vekst i 2018. Til tross for kraftig vekst i antall søknader har OsloMet likevel klart å holde kvaliteten på søknadene oppe.
– Vi har jobbet målrettet for å bygge opp et støtteapparat rundt forskerne våre med mange ulike tilbud, forteller Vibeke Moe, leder for gruppen for ekstern finansiering, verdiskaping og forskerstøtte i EU-teamet ved OsloMet.
Forskningsmiljøene får blant annet hjelp til å finne relevante utlysninger, får bistand i søknadsprosessen, og kurses i forskningsledelse og forskningsformidling. OsloMet er for tiden aktiv i 16 ulike prosjekter finansiert av Horisont 2020. I tillegg har to forskere fra Fakultet for samfunnsfag fått støtte til forskningsopphold i UK gjennom Horisont 2020.
– Vi er veldig stolte over at våre forskningsmiljøer får dette til, og vi satser på at resultatene skal bli enda bedre de kommende årene, sier Moe.

Tekst: Lise Swensen v/ OsloMet