ORE søker Europarådgiver!

Osloregionens Europakontor (ORE) er en forening som skal bidra til at medlemmene bruker den europeiske arena for å finne gode svar på felles samfunnsutfordringer. ORE har søkelys på de samfunnsutfordringer som preger Europa og vår region. Overskrifter er grønn omstilling og inkluderende samfunn. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by- og regionalutvikling er forutsetninger for gode samfunnsløsninger. ORE har i dag 22 medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner og to universitet i regionen. Foreningen tilbyr sine medlemmer skreddersydde tiltak som skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. ORE fungerer som et bindeledd mellom EU/EØS og Osloregionen. Gjennom vårt unike nettverk kobler vi våre medlemmer sammen med aktører fra hele Europa.

Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med Region Värmlands Europakontor. I Nordic House er en rekke andre regionskontor fra hele Europa. Nordic House ligger sentralt med kort avstand til EU-institusjonene, EØS-EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor samt interesse- og bransjeorganisasjoner. Osloregionens Europakontor har også̊ kontor i Oslo. I 2017 ble kontoret i Oslo samlokalisert med Østlandssamarbeidet og samarbeidsalliansen Osloregionen, og holder nå̊ til i Galleri Oslo.F

Vi søker etter en

Europarådgiver innen det grønne skiftet med arbeidssted i Brussel.

Vi søker deg som har kunnskap om flere av politikkområdene som omfattes av ”det grønne skiftet” som energi, klima, miljø, bioøkonomi, transport og sirkulær økonomi. Du har interesse for og god innsikt i norske regioners deltakelse i europeiske prosesser gjennom EU/EØS. Du tar initiativ, har høy arbeidskapasitet, er strukturert og fleksibel. Du er en god lagspiller som også jobber godt selvstendig. Vi er et lite sekretariat og du må være innstilt på å bidra i foreningens praktiske gjøremål.

Arbeidsoppgaver:

 • Holde deg og medlemmene oppdatert på EUs politikkutvikling innen det grønne skiftet
 • Involvere OREs medlemmer i utvikling av prosjekter som søker EU/EØS-finansiering
 • Arrangere konferanser og seminar i samarbeid med andre aktører for å profilere medlemmenes politikk og prosjektresultater for et europeisk publikum
 • Delta i nettverk og ivareta gode relasjoner med samarbeidspartnere på vegne av foreningen og foreningens medlemmer
 • Informasjonsarbeid, foredrag og medlemskontakt
 • Jobbe i team med andre kolleger på kontoret
 • Enkelte administrative oppgaver for kontoret må påregnes

Krav til kompetanse:

 • Høyere og relevant utdanning, fortrinnsvis på hovedfags- eller masternivå
 • Arbeidserfaring fra og god kunnskap om politikkområdene som omfattes av det grønne skiftet
 • Innsikt, og god kjennskap til EU/EØS, herunder EU-programmene som Horisont 2020
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Relasjonelle evner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsket kompetanse:

 • Eksisterende nettverk og arbeidserfaring fra Brussel
 • God innsikt i offentlig forvaltning med spesiell vekt på fylkeskommuner/kommuner
 • God innsikt i universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til Osloregionen (variasjon, styrker, utfordringer, aktører)
 • Erfaring fra søknadsarbeid og gjennomføring av EU-prosjekter
 • Kunnskap i fransk
 • Gode datakunnskaper
 • Innsikt og erfaring i bruk av sosiale medier og publiseringsverktøy

Vi tilbyr: 

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning og midler til kompetanseheving
 • Svært gode muligheter for faglig utvikling

Tiltredelse i stillingen etter avtale. Stillingen er fast med et halvt års prøvetid. Arbeidssted er Brussel. Lønn etter avtale. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til direktør Jan Edøy: jan@osloregion.org  mobil : +32 473 70 75 41/+47 464 26 106 eller nestleder Astrid Bjerke: astrid@osloregion.org mobil: +47 920 93 518.

Kortfattet søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk til jan@osloregion.org  innen 17. april 2019.