Styringsdokumenter

Her finner du relevante styringsdokumenter for Osloregionens Europakontor:

Strategi 2017-2021

Handlingsplan 2019-2020

Vedtekter

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016