Elverum kommune

Elverum kommune ligger i Østerdalen i Innlandet fylkeskommune og grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest.

Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog.

Det bor 21 086 innbyggere i Elverum kommune, hvorav 15 117 bor i kommunesenteret, tettstedet Elverum per 1. januar 2017