Elverum kommune

Elverum er en bykommune som ligger i Østerdalen i Innlandet fylkeskommune og grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest.

Elverum har tradisjoner for internasjonalt arbeid, hovedsakelig internasjonalt humanitært arbeid bilateralt overfor Namibia. Cirka 10 % av befolkningen er innvandrere eller 1. generasjons etterkommere av innvandrere. Kommunen har en egen strategisk plan for det internasjonale arbeidet med 5 fokusområder: 1. Internasjonalisering og endring i Elverum. 2. Elverum og internasjonalt solidaritets- og hjelpearbeid. 3. Elverum kommune og nordisk samarbeid. 4. Elverum – EØS-avtalen, EU og Europa. 5. Rekruttering, utdanning og integrering.