Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåingen av Oppegård og Ski kommune. Kommunen har en størrelse på 202,57 kvadratkilometer og har 58 300 innbyggere. Kommunen er en del av Viken fylkeskommune.

Nordre Follo kommune er opptatt av:

  • Miljø og klima
  • Digitalisering
  • Sirkulær økonomi
  • Inkluderende samfunn

Kontaktinformasjon:

Bjørnar Angell, epost: Bjornar.Angell@nordrefollo.kommune.no