Innlandet fylkeskommune

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1, januar 2020. Fylket har landets største fjell, lengste elv og største innsjø. Fylket har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er Norges største hyttefylke.

Folketall og bosetting:

 • 371 416 innbyggere (per 3. kvartal 2019. Lunner og Jevnaker er ikke medregnet)
 • Ringsaker er største kommune med 34 745 innbyggere (per 3. kvartal 2019)
 • En tredel av innbyggerne er bosatt i de 4 største byene
 • 46 kommuner, 10 regioner
 • Norges største hyttefylke med 89 212 fritidsboliger (per januar 2019)

Innlandet jobber med:

 • Det grønne skiftet
 • Bioøkonomi
 • Kultur
 • Digitalisering
 • Velferdsteknologi
 • Cyber- og informasjonssikkerhet
 • Flom- og rassikring
 • Brearkeologi
 • Autonome kjøretøy
 • Utdanning og Erasmus+
 • Reiseliv

Kontaktpersoner:

Se kontaktgruppen.